Прегледи

Важна дейност във всеки медицински център е управлението на прегледите. С помощта на модул Прегледи, услугите предоставени по време на един преглед, както и резултатите от тестовете по време на този преглед, могат да бъдат записани.Диагнозата и медицинските предписания се съхраняват в системата и са достъпни до персонала при нужда. Освен това пациентите също имат онлайн достъп до медицинските тестове, в случай че модулът е интегриран с други модули в Каризма Медицински Софтуер.


Финансови и оперативни ползи

Редуцира разходите чрез премахване на хартията
Премахването на хартията редуцира времето, необходимо за попълване и изпращане на информацията до докторите, намалявайки както административните разходи, така и оперативните, чрез премахване на загубеното време.Освен това нечетливото изписване на документите не е вече проблем, тъй като информацията се съхранява в електронен формат в системата.
 
Увеличава безопасността за пациентите
Благодарение на възможността за проследяване на всички изследвания, диагнози и предписания, както и друга важна информация за пациента, системата премахва евентуалните грешки при лечението и увеличава безопасността за пациента.
 
Повишава ефективността на медицинския процес
Благодарение на възможността за внасяне на всякаква медицинска информация в уникална база данни, която е достъпна до всички потребители, всеки пациент може да бъде свързан със съответната информация относно прегледи и изследвания в отделението, лечение, различни усложнения, улеснявайки по този начин периодичните изследвания на същия пациент.
 
Премахва човешките грешки
Чрез електронно запаметяване в системата на всички медицински прегледи или друга важна информация за пациент, човешките грешки, които могат да се появят като резултат от рутина или невнимание, се премахват.


Характеристики:

 • Регистрира прегледите на всеки пациент, постъпил в медицинското отделение, с или без записан час.
   
 • Регистрира медицинските услуги, предоставени по време на прегледите:манипулации, медицински тестове, медицински процедури, снимки, рентген, формални тестове и др.
   
 • Регистрира всички резултати от изследванията, направени по време на преглед.
   
 • Отбелязва и организира пренасочвания към други клиники, вътрешни и външни прегледи.
   
 • Съхранява диагноза и предписания, направени след преглед, принтира цялата документация.   
   
 • Генерира серия от оперативни, статистически и управленски отчети.
   
 • Позволява конфигурация на информацията, съхранена по време на прегледите, предлагайки възможността за постоянно подобряване на типа съхранени специализирани медицински данни.
   
 • Проследява изразходваните материали, използвайки Модул Инвентар, автоматично генерира списък с материали и консумативи.


Някои от клиентите, които използват Изследвания:

       

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.