Начало I Решения I Каризма Медицински I Модули I Интерфейс с други системи

Интерфейс с други системи

Работата в медицинско заведение включва взаимодействие с различни информационни системи, вътрешни или външни, които управляват важна за него информация. Следователно, премахването на човешките грешки, породени от неточна информация и бързия достъп до нея са изключително важни за всеки лекар.

Освен това е много важно всички данни да са достъпни от единен интерфейс. Модул Интерфейс с други системи осигурява интеграция на Каризма Медицински Софтуер с всеки вътрешен или външен компютър, чрез интеграция на информацията в единна система за управление.


Финансови и оперативни ползи

Премахва човешките грешки
Автоматичното получаване на медицински резултати от други системи, използвани в медицинското заведение премахва риска от човешки грешки, породени от погрешно предаване на тази информация.

Редуцира времето за доставка на медицински услуги
Автоматичното получаване на медицински резултати и възможността за достъп до данни от други системи, използвани в медицинското заведение позволяват определянето на диагноза и лечение за възможно най-кратък период.

Увеличава способностите за анализ
Осигурява възможност за интеграция на продукта със системи, които вече се използват от медицинската организация за оценка на ефективността на цялата медицинска организация и позволява генерирането на отчети, като се има предвид информацията от всички отдели.


Характеристики

 • Автоматично възпроизвеждане на медицински резултати от външни информационни системи, чрез HL7 протокол за комуникация. Този протокол е построен на няколко нива, позволявайки по нататъшно развитие на функционалността.  Позволява също така комуникация TCP / IP или текстови файлове.
   
 • Позволява интерфейс  с други системи, използвани в медицинското заведение за:
  • Синхронизиране на статии;
  • Синхронизиране на инвентар;
  • Синхронизиране на системата;
  • Синхронизиране на хора;
  • Синхронизиране на медицински резултати;
  • Синхронизиране на плащания;
 • Позволява интерфейс с компютърните системи на властите и законовите институции в медицинската сфера (SIUI, Министерство на Здравеопазването и др.) на ниво медицински услуги, медикаменти, списъци.
   
 • Позволява интерфейс със съществуващи или бъдещи национални системи като Електронен Медицински Картон, Електронно Медицинско Предписание, Национална Здравна Карта.


Клиенти, които използват модул Интерфейс с Други Системи


обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.