Пациенти

Значителният поток пациенти, който медицинските отделения трябва да посрещнат създава сериозен проблем относно регистрация, преглед и бързо търсене на информация за пациенти.Модул Пациенти управлява данните от файла на пациента, и тези данни са достъпни в реално време до медицинския персонал, независимо от физическото местоположение на пациента в медицинското отделение.

 

Финансови и оперативни ползи

Редуцира разходите чрез премахването на хартията
Елиминирането на хартията намалява времето за попълване и изпращане на  информацията за пациентите на докторите, намалява както административните, така и оперативните разходи чрез премахването на задълженията, отнемащи време. Освен това, неясното изписване на документите вече не е проблем, след като информацията е съхранена в електронен формат в системата.

Повишава сигурността на пациентите
Благодарение на проследяването на потенциални алергии, предишни медикаменти и история на медицински проблеми, системата елиминира евентуални грешки в предписването на медикаменти и повишава сигурността на пациентите.

Улеснява процеса по трансфер към други медицински отделения
Автоматизира приема или трансфера към други медицински отделения, редуцира времето за попълване  на  формалностите и увеличава шансовете на пациентите, които имат нужда от бързи и спешни интервенции.

Елиминира човешките грешки
Чрез съхраняването в системата на всички представени медицински изследвания или друга важна лична информация, медицинската история на пациентите е лесно достъпна от уникална база данни, елиминирайки всякакви грешки.

 

Характеристики:

 • Управлява личните данни на пациентите в електронен формат чрез ЕМК (Електронен Медицински Картон).
   
 • Позволява прикачването на сканирани документи на ниво картон на пациентa, включвайки снимки или други документи, директно изтеглени от медицинско оборудване: електрокардиограми, томографии, ехографии, скенер.

 • Елиминира трансфера на физически файлове в медицинското отделение.
   
 • Позволява допитване до картона на пациента: история на изследвания, диагноза, медикаменти, предложени услуги, резултати от медицински тестове.
   
 • Осигурява управлението на медицинските договори: частни застраховки, рецепти, Национална Здравна Каса.


Някои от клиентите, които използват Модул Пациенти

       

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.