Партньорска мрежа

Сферата на медицинските услуги предлага голямо разнообразие, а съществуват само няколко медицински заведения, които покриват  цялата гама от услуги, изискани от клиенти и пациенти.Повечето пъти част от тези услуги се назначават на партньори.Управлението на партньорите и осигурените от тях услуги за сметка на медицинското заведение, в което се е появил пациента е изключително важно за точната и актуална представа, тъй като директно рефлектира в приходите и разходите на медицинското заведение.


Финансови и оперативни ползи

Премахва човешки грешки по време на процеса на изчисление на сумата от предложените услуги
Благодарение на автоматизиране на изчислението на фактурите, според предложените услуги от страна на партньорите и договорените цени, свързани с тези услуги съществуващи в системата, се премахват всякакви грешки при изчисление на сумите.
 
Увеличава стойността на рецептите
Благодарение на автоматично изчисление, базирано на договорите съществуващи в системата, продуктът минимизира риска от забравяне да се генерира фактура.
 
Повишава способностите за анализ
Управлението на медицинското заведение има възможността да оцени ефективността на дейностите чрез детайлни отчети и точни актуални бюлетини за сумите, уговорени с партньорите.


Характеристики

 • Идентифицира пациентите, желаещи услуги, базирайки се на подписаните с партньора и медицинското заведение договори.
   
 • Отбелязва прегледите направени от партньорите: диагнози, услуги, медицински тестове.
   
 • Осигурява доставка на услуги според условията на договора, и те са достъпни по всяко време.
   
 • Генерира отчет между партньори, базиран на информацията, съхранена в системата относно предоставените  услуги и според договорените условия.
   
 • Генерира фактури за покупки, базирайки се на съхранената в системата информация.


Някои от клиентите, които използват този модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.