Лабораторен

Дейността в една медицинска лаборатория включва много ключови стъпки: възпроизвеждане на медицински тестове, трансфер до медицински анализатори, възстановяване на резултати от медицински анализатори, потвърждение на тестовете и издаване на медицински тест картон.В сфера, където човешките грешки не се приемат, имплементирането на информационна система е критично за проследяването на тези стъпки, както и за трансфер на резултати към вътрешните отделения.


Финансови и оперативни ползи

Автоматизира процеса за медицинските тестове
Продуктът осигурява автоматизация на процесите, специфични за медицинските лаборатории, включително предаване на искане за медицински тестове и възпроизвеждане на резултатите от медицинските уреди, улеснявайки дейностите и редуцирайки времето, прекарано в рутинни задължения.

Редуцира оперативните разходи
Благодарение на автоматизация на всички дейности в лабораторията, модулът значително намалява времето, необходимо за извършване на тези дейности, имайки директно въздействие върху оперативните разходи.
 
Премахва човешките грешки
Благодарение на използването на баркод система за възпроизвеждане на медицински тестове и предаване на резултати, се избягват всякакъв вид човешки грешки, относно маршрута на медицинските тестове в лабораторията.
 
Яснота в цялата медицинска дейност
Благодарение на интеграцията с други модули от комплекта на Каризма Медицински Софтуер, модулът, посветен на лаборатории може да осигури уникален  преглед на цялата медицинска дейност, чрез едно софтуерно приложение.Модул Лаборатория позволява независима инсталация или интегриране със системите за управление на инвентар HL7 и ERP системи.


Характеристики

 • Осигурява автоматично възпроизвеждане и проследяване на искания за медицински тестове, идващи от спешно отделение, кабинети за преглед или отделения.
   
 • Позволява записване на нови искания за медицински тестове, график за тестове.
   
 • Проследява искания за медицински тестове от пациенти.

 • Предава исканията за медицински тестове на медицинските уреди, приложението осигурява автоматично използване на над 80 медицински уреда.

 • Позволява регистриране на медицински тестове директно в база данни с помощта на оператори в медицинските отделения за изследвания.
   
 • Автоматично възпроизвежда резултати, предадени от медицински уреди, предаването на данни от медицинските уреди е двупосочно.
   
 • Осигурява потвърждение и модификация на резултати, предадени от медицинските уреди.
   
 • Позволява добавяне на коментари върху медицинските тестове.
   
 • Използва профили на медицински тестове, определение на базата на сключени договори със Здравните Каси или частни застрахователни компании.
   
 • Осигурява възпроизвеждане на искания за медицински тестове, тяхното прехвърляне към медицински уреди: възпроизвеждането на резултатите от тестовете става посредством баркодове.
   
 • Групира медицинските услуги според различни критерии.

 • Принтира медицинския картон, чийто формат може да бъде конфигуриран според предпочитанията на потребителите на системата.
   
 • Принтира bordereau (медицински тест картон) с извършените медицински тестове.
   
 • Генерира отчети, съответстващи на SIUI (Уникална Интегрирана Информационна Система)относно възстановявания на сумите за медицински тестове от Здравните каси.
   
 • Генерира оперативни и статистически отчети като списъка от медицински тестове, групирани по отделение, пациент,лекар или друг отдел, изискан от институцията.Някои от клиентите, които използват лабораторен модул

    

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.