Модул Хирургия

Модул Хирургично Отделение е предназначен за дейностите, извършвани в операционни зали & хирургични отделения и предоставя на потребителите възможността да организират процесите и да събират необходимите данни за отчитане.


Финансови и Оперативни Предимства

Организация на процесите
Позволява планиране на дейностите в хирургичните отделения и необходимия медицински персонал, като по този начин оптимизира използването на болничните ресурси.

Събиране на данни за хирургичните отделения
Позволява събирането на специфични данни за отчитане пред системата DRG.


Характеристики

 • Планиране на хирургичните отделения според различните типове ресурси: хирургично отделение, лекари, сестри, оборудване;
   
 • Позволява трансфер от и до хирургичните отделения;
   
 • Позволява водене на данни преди хирургия и след това;
   
 • Позволява записването на извършени операции с всички необходими подробности: информация за операцията, протокол, хирургически интервенции, извършени процедури, използвани материали, предписани медикаменти, таксувани услуги;
   
 • Позволява преглед на електронния картон на пациента;

 • Позволява работа със затворена верига аптеки, чрез специфични рецепти;
   
 • Интегрира се с Модул Образна Диагностика: дава възможност за преглед на рентгенови снимки и съответните документи;
   
 • Позволява разпечатване на специфични за хирургията документи.


Някои от клиентите, които използват Модул Хирургия

 обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.