Медицински отдел

Медицинският сектор се нуждае от ефективно управление в процеса по приемане на пациенти, изписване и документация за прегледи, организация на пациентите по отдел, стая или легло, информация за разходите на пациент, управление на трансфера между отделения и до отдел Интензивна грижа. Модулът, предназначен за медицински отдели, е специално разработен да наблюдава пациенти, от техния прием в отделението до изписването им заедно с всички медицински данни, записани в периода на хоспитализация.

 
Финансови и оперативни ползи

Ефективен контрол на разходите
Благодарение на модерната отчетност и аналитични характеристики, управлението на болницата има достъп до детайлен анализ на разходите на ниво  пациент, легло, стая или отдел, като взима точни или генерални решения, относно ефективното увеличаване на дейностите в отделенията.
 
Редуциране на рутинните задължения, отнемащи време
Чрез записване на цялата информация в електронен формат, продуктът елиминира хартията, като така редуцира времето, необходимо за попълване и прехвърляне на информация за пациент към лекарите, намалява разходите за персонал.Освен това, неясно изписаните документи вече не са проблем, и потенциалните човешки грешки са премахнати.
 
Премахване на дублираща се информация
Докато информационната система функционира върху уникална база данни, всички данни се записват в единствен информационен източник, който е лесно достъпен от всеки компютър в медицинския отдел.

Оптимизиране на разходите за пациент
Чрез осигуряването на бърз достъп до пълна информация относно пациенти и извършените манипулации, решението позволява минимизирането на броя дни за хоспитализация и така оптимизира разходите за пациент.


Характеристики

 • Проследяване на пациента от неговото приемане до изписването му от отделението по един от следните начини:трансфер към друго отделение в същата болница, външен трансфер (до друго медицинско заведение), изписване (по желание или навреме) или смърт.
   
 • Промяна в медицинския картон според спецификите на всяко отделение:системата може последователно да управлява всички типове на определени медицински картони.
   
 • Преглед и промяна на медицинските картони на пациентите, приети в отделението.
   
 • Регистриране на всяка медицинска услуга, предоставена на пациент.
   
 • Регистриране на искания за медикаменти и материали, консумативи.
   
 • Записване на данните относно прогреса на пациент, както и за техните наблюдаващи лекари.
   
 • Принтиране на картоните за трансфер на пациент и брой свободни легла.
   
 • Принтиране на хранителен режим или данни относно диета.
   
 • Автоматично генериране на медицински сертификати и писма до личен лекар.
   
 • Уеб-базиран достъп до резултатите от лабораторните изследвания и прегледите от личния лекар на пациент или за самия пациент.
 • Генериране на списък с медикаменти и материали.
   
 • Записване на трансфер до друг медицински отдел (друго отделение или болница).
   
 • Издаване на оперативни, статистически, управленски или отчети за възстановяване на суми от Здравните Каси.
   
 • Изписване на пациент, диагноза при изписване.
   
 • Автоматично генериране на документация за изписване, попълване на епикризите, базирайки се на състоянието на пациента и неговия прогрес по време на хоспитализацията.
   
 • Записване и принтиране на Медицински Картон.


Някои от клиентите, използващи модул Отделение

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.