Начало I Решения I Каризма Медицински I Модули I ЕМК (Електронен Медицински Картон)

ЕМК (Електронен Медицински Картон)

Модул ЕМК (Електронен Медицински Картон) улеснява събирането на медицинска информация относно пациенти, осигурява бърз и лесен достъп до информацията, отбелязана по време на посещението на пациент (история, изследвания, диагноза, съвети, предоставени услуги, препоръчани болнични, предписани медикаменти, медицински услуги по време на прегледите и др.) и незабавен преглед на препоръките от медицинските изследвания.


Финансови и оперативни ползи

Редуцира разходите чрез премахването на хартията
Чрез премахването на хартията, необходима за оформянето на предадената на лекарите информация за пациентите, се редуцират както административните, така и оперативните разходи и се премахва претрупването. Освен това  изчезват проблемите, свързани с неясното изписване на документите и информацията се съхранява автоматично от системата.

Увеличава се сигурността за пациента
Поради бързия достъп до цялата медицинска история на пациент, включително всякакви алергии или предишни лекарства, системата елиминира човешките грешки в лечението и увеличава безопасността за пациента.

Повишава ефективността на медицинското заведение
Значителното редуциране на времето за достъп до медицинската информация на пациент, както и замяната на реалните архиви с електронна база данни в медицинското заведение увеличават неговата ефективност до 6%.

Осигурява точност на данните
Чрез съхранението на цялата информация, свързана с медицинската история на пациент и на графика на изследванията в уникална база данни, се осигуряват точност на данните и достъп  от всички потребители на системата.


Характеристики

 • Лекарите имат достъп до работната програма и списък с часовете за прегледи. Информацията може да бъде филтрирана чрез:
  • Дата за преглед;
  • Име на пациент;
  • Статус;
  • Поликлиника;
  • Специализация;
  • Диагноза.
 • Данни свързани с прегледите могат да бъдат добавени, като са достъпни следните дейности:
  • Регистриране на данни от история или изследвания, записване на данни, специфични за специални изследвания, диагнози , препоръки и предписания;
  • Регистриране на резултати от  анализи и процедури, предприети по време на прегледа и имплементирани програми за превенция;
  • Регистриране на алергии и хронични заболявания;
  • Сканиране и преглед на документите на пациенти;
  • Принтиране на документацията от изследванията и медицинските предписания
 • Осигурява достъп до медицинската история на пациент и позволява модифициране или регистриране на нови медицински данни като предписания, препоръки, предписания, изискани от пациентите, съобщения между доктори относно пациент, договори на пациента;
   
 • Позволява визуализацията на медицинската информация, записана за пациента : диагнози, ваксини,програми за превенция, предписване на медикаменти, резултати от изследвания, хронични болести,  хоспитализация, история и други документи;
   
 • Позволява премахване или допълнение на услуги относно анализите;
   
 • Осигурява записване, преглед и проследяване на статус на наблюденията, направени от лекарите, различни от тези, направени по време на прегледите, които може да са свързани или не с пациента;
   
 • Осигурява пълно управление на медицинските резултати от изследвания, позволявайки записването на резултати, събиране на проби, одобрение или поправка на резултати, преглед на история на резултати, отчитане на резултати и неодобрени промени;
   
 • Позволява конфигурация на медицинския профил чрез добавяне на достъп до данни и отбелязване на най-използваните точки от системата: диагнози, лекарства и услуги;


Клиенти, които използват модул Електронен Медицински Картон

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.