Начало I Решения I Каризма Медицински I Модули I Спешно отделение / Приемане

Спешно отделение / Приемане

Проучвания показват, че над 50% от болничните приеми се филтрират през Спешно Отделение. Повечето от случаите, идващи тук трябва незабавно да бъдат поети от медицинския персонал, защото изискват спешни интервенции.Една информационна система може значително да намали времето, необходимо за процедурите по приемане и трансфер към други отделения, генерирайки картон със състоянието на пациента и отбелязвайки всички прегледи и предоставени медицински услуги.

Модул Спешно Отделение е създаден специално за регистрация на пациентите, постъпващи в Спешно Отделение,  автоматизира генерирането на документация по прием на пациент, отбелязва всички прегледи и предоставени медицински услуги и улеснява  процесите, специфични за спешното отделение.


Финансови и оперативни ползи


Редуцира времето, необходимо за формалности
Чрез електронно регистриране в определени образци и чрез премахване на физическия трансфер на документацията, необходима за прием и прехвърляне в други медицински отделения, решението намалява рутинни задължения.
 
Премахва човешките грешки
Продуктът съхранява в системата всички медицински прегледи, извършени от появата в спешно отделение, както и друга важна за пациентите информация.
 
Осигурява висока достъпност до информация
Цялата информация за пациенти е достъпна по всяко време, независимо от физическото местоположение на пациента в медицинското отделение.
 
Повишава ефективността в спешното отделение
Благодарение на анализи и статистики на показателите, специфични за спешно отделение, управлението на медицинската институция може предварително да вземе мерки за премахването на загубеното време и за повишаване ефективността на дейностите.


Характеристики

 • Регистрира пациентите, появили се в спешно отделение в уникална база данни на ниво болница:отбелязва дата и час, лична карта, спешно отделение, където е регистриран пациента, отговорен лекар,състояние, насочващ лекар,история на заболяването,алергии и др.
   
 • Генерира документация за приемане на пациент в Спешно отделение, която включва цялата информация за пациента, анамнеза, симптоми, диагностичен лист и всички услуги, предоставени на пациента в спешното.
   
 • Регистрира медицинските услуги, предоставени на всеки отделен пациент:прегледи, лечение,медицински тестове, процедури, снимки, рентген и др.
   
 • Записва всички резултати от направените изследвания.

 • Позволява прием на пациент в болница и автоматично генерира при приема медицински картон, който ще следва пациента през периода му на хоспитализация.
   
 • Насочва пациента към стая в отделението, в което ще бъде приет, съхранявайки списък с всички налични легла във всяко отделение.
   
 • Позволява трансфер на пациент към друго отделение или болница.
   
 • Автоматично генерира документ за изписване, както и документация до личните лекари.
   
 • Принтира специфична документация за състоянието на пациента: медицински картони (документ за изписване), документ с изследвания и смъртен акт.    
   
 • Позволява генерирането на оперативни, статистически и управленски отчети.


 Клиенти, които използват Модул Спешно Отделение

   

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.