Схема за Лечение

Модулът за подпомагане вземането на решения е предназначен за оптимизиране на работните процеси и процедури в рамките на медицинския пункт, предлагайки възможността за определяне на ясна работна процедура, която да се прилага от всички потребители в системата. Продуктът повишава оперативната ефективност, чрез оптимизиране на методологията за лечение на определени случаи, подпомагайки потребителя в процеса по взимане на решения, въз основа на предварително определен процес.


Финансови и оперативни ползи

Намалява времето, необходимо за реакция

Благодарение на точно определяне на необходимите стъпки, които да се следват в случай на определена диагноза, медицинският екип веднага знае какво трябва да направи, за да може своевременно да реагира.

Повишава ефективността на дейностите
Решението оптимизира работните процедури при повтарящи се случаи, улеснявайки дейността на медицинския персонал и опростявайки процеса по взимане на решения.

 
Характеристики

  • Дава възможност за конфигуриране на процедури, които да се следват в някои определени медицински случаи- работната процедура, която трябва да бъде следвана, се създава след определянето на дадена диагноза. По този начин, след като диагнозата бъде определена от лекар, системата предлага съответната работна процедура;
     
  • Автоматично предлага използването на работна процедура, предварително създадена за тази диагноза;
     
  • Следи за съответствие на процедурата - потребителят има възможност да следва стъпките, предложени от системата и които са определени след създаването на работната процедура;

  • Локално се интегрира с модули Прегледи и Хоспитализация - като съответната процедура за пациента е достъпна от тези модули.Клиенти, които използват модул Схема за Лечение

   

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.