Сметки

Процесът по изготвяне на сметки оказва директно въздействие върху приходите на организацията, и е директно повлиян от способността на медицинското заведение да идентифицира предложените услуги, съответните цени, предвид вече съществуващи договори или предписания. Модул Сметки покрива процеса по възстановяване на суми с доставчици,клиенти и пациенти, базирайки се на информацията в системата и благодарение на възможността за интерфейс с всяка счетоводна или финансова система.


Финансови и оперативни ползи

Премахва човешките грешки
Благодарение на автоматизация на процеса по изчисление на предложените услуги и съответните цени, определени в системата, модулът премахва всякакви грешки в сметките.
 
Повишава стойността на рецептите
Благодарение на автоматичното изчисление, базирано на съхранените в системата договори, продуктът минимизира риска от забравяне за генерирането на фактура.
 
Повишава способностите за анализ
Управлението на медицинското заведение има възможността да оцени ефективността на дейностите чрез детайлни отчети и точни актуални бюлетини за фактурите или сумите, които трябва да бъдат фактурирани, събраните или не суми.


Характеристики

 • Автоматично идентифицира договорите, на които се базират фактурите, които трябва да бъдат издадени.
   
 • Автоматично генерира фактурите предвид договорните клаузи и техните срокове и условия.
   
 • Идентифицира точната стойност, която трябва да бъде фактурирана, според предложените услуги.
   
 • Генерира фискален бон или фактура за пациент.

 • Позволява интеграция с кеш регистри.

 • Позволява принтиране на бележки.

 • Лесно се интегрира с всяка друга финансова или счетоводна система и локално се интегрира с Charisma ERP.


Някои от клиентите, които ползват модул Сметки

  

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.