Семеен Лекар

Семейният лекар е първият запитан в случай на медицински проблем. Повечето специални прегледи и запитвания са базирани на препоръка от семейния лекар, като така възниква проблема за интегриране на дейността на този кабинет с другите кабинети в медицинското заведение. Модул Семеен Лекар е посветен на управлението и повишаване ефективността от дейностите, специфични за първа медицинска помощ, както и интегриране на информацията за пациента с друга информация на ниво медицинско заведение.


Финансови и оперативни ползи

Премахва човешките грешки
Благодарение на съхраняване на цялата информация от семейния лекар (препоръки, издадени рецепти,резултати от изследвания) в централна информационна система, човешките грешки в медицинското заведение се премахват. Благодарение на електронно указване и съхраняване на тази информация, загубата на медицински картони или други традиционно архивирани документи се изключва.
 
Редуцира оперативните разходи
Използването на информационна система елиминира хартията, намалявайки оперативните разходи, както и времето необходимо за попълване и архивиране на информация за пациент. Освен това, неясното изписване вече не е проблем.
 
Редуцира времето необходимо за представяне на дейности, специфични за семейната медицина
Модулът включва модерни характеристики за бързо записване, наблюдение и филтриране за бързо търсене на цялата специфична информация.
 
Увеличава способностите за анализ
Благодарение на бързия достъп до актуални отчети, решението увеличава способностите за анализ относно предоставените услуги от семейна медицина, предлагайки яснота за дейностите на семейните лекари в медицинското заведение, предписания,история на заболяване и съответната информация за пациент.


Характеристики

 • Управлява списъка с пациенти, регистрирани със семеен лекар, включвайки прехвърляния, история на пациента и препоръки.
   
 • Записва медицинските услуги, предоставени на пациенти, регистрирани със семеен лекар.
   
 • Съхранява медицинската информация събрана по време на медицинските прегледи.
   
 • Съхранява и принтира рецепти за лекарства, включително и финансираните от Здравна каса.
   
 • Генерира, управлява и принтира медицински писма, клинични препоръки, както и документация за прием, предвид специфичните образци.
   
 • Издава болнични в случай, че лекарите са сключили договор за тази цел и организира дните, препоръчани на пациента  от болничния.
   
 • Предлага възможността да организира календарен график на доктор.
   
 • Позволява конфигурация на визуален и оперативен интерфейс според специфичните нужди.
   
 • Генерира всеки тип оперативен, статистически или управленски отчет необходим за всеки кабинет на семеен лекар, включително отчитане на дейността пред CAS за възстановяване на суми от Здравните каси и отчитане според SIUI (Уникална Интегрирана Информационна Система) и DSP стандарти.

 
Клиенти, които използват Модул Семеен Лекар

   

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.