Начало I Решения I Каризма Медицински I Модули I Договори и застраховки

Договори и застраховки

Договори и абонаментни споразумения с клиенти, ценови и промоционални кампании, сключени от здравни заведения директно влияят върху оперативната им ефективност и печалба. Модул Договори и Застраховки е създаден специално за управление на абонаментите и договорите с клиентите, както и за управление на връзката с Националната Здравна Каса, и за автоматичното записване на услугите, предоставени според тези договори или промоции.


Финансови и оперативни ползи

Премахва човешките грешки
Благодарение на автоматичното изчисление на сметките, според договорите, абонаментите и промоциите за клиента в системата, човешките грешки при пресмятането се премахват. Редуцира се времето, необходимо за управление на договорите с клиент и застраховател.

Намалява времето, необходимо за клиента и управление на застрахователя договор
С въвеждането на информация в интегрираната електронна система, продуктът позволява наблюдението и бързото отчитане на всякаква специфична информация. Освен това, редуцира оперативните разходи чрез премахването на хартията, както и времето необходимо за съхранение на пълната информация за клиент.

Засилва аналитичните способности
Ръководството на медицинското заведение има възможността да оцени ефективността на здравните грижи чрез детайлни и актуални отчети за статуса на връзките със застрахователи и клиенти.


Характеристики

 • Управление на всички застрахователни договори сключени от медицинското заведение с  частни или юридически лица:
  • Тип на договора или абонамента;
  • Тип на договора за плащане на услуги;
  • Тип на трудовите договори;
  • Не стандартни договори, които позволяват въвеждане на брой договорни клаузи (договор, осигуряващ безплатна първа медицинска услуга, следващите две със определена отстъпка  и по нататък нормално плащане);
 • Предлага помощ за установяване на ценова политика относно абонаменти и медицински услуги;
   
 • Позволява управление на базата данни предвид всеки клиентски договор;
   
 • Предлага директен импорт на списък с абонати от Excel приложение;
   
 • Позволява конфигурация на сметките за всеки клиент, според типа сключения договор с медицинското заведение.Клиенти, които използват модул договори и застраховки

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.