Начало I Решения I Каризма Медицински I Модули I Договор за управление

Договор за управление

Договор за управлениете директно влияят върху оперативната ефективност и печалбата на медицинското заведение. Ползването или предлагането лоялна политика, базирана на отстъпки, управлението на всички договори и точното проследяване на фактурите за покупки, са критични в сферата на доставките.Модул Договор за управление е специално разработен да посреща тези нужди.


Финансови и оперативни ползи

Премахва човешки грешки
Благодарение на автоматизиране на изчислението на фактурите според предложените услуги от страна на партньорите и договорените цени, свързани с тези услуги съществуващи в системата, се премахват всякакви грешки при изчисление на сумите.

Редуцира времето необходимо за управление на Договор за управлениете
Благодарение на записването на информацията в интегрирана информационна система, продуктът позволява бърз преглед и отчет на специфична информация. Освен това оперативните разходи се намаляват чрез премахването на хартията, редуцирайки така времето необходимо за попълване и съхраняване на информацията относно доставчиците.

Увеличава способностите за анализ
Управлението на медицинското заведение има възможността да оцени ефективността на дейностите чрез детайлен актуален отчет относно връзките с доставчиците.


Характеристики

  • Позволява генерирането,управлението и съхранението на договорите.
     
  • Определя политика за отстъпки.

  • Генерира фактури за покупка и позволява интеграцията с всяка друга ERP счетоводна или финансова система.
     
  • Позволява изчисление на отстъпки, базирани на конфигуративни алгоритми, според ценова листа или определената цена съгласно договора.

 
Клиенти, които използват този модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.