Модули

Общи Настройки

Модулът за Общи Настройки позволява организация и структуриране на всички компоненти на медицинската институция, независимо от нейната големина, комплексност или медицински персонал. Продуктът управлява видовете предлагани услуги, име и настаняване на пациент в стая. Този модул може да бъде интегриран с всеки модул от Каризма Медицински Софтуер.

Топ Повече

Пациенти

Модул пациенти управлява последователно данните и медицинските файлове на пациентите, включително история на заболяването, медикаменти, предишно лечение. Тази информация се регистрира в централизирана система и е достъпна до медицинския персонал в реално време, премахвайки по този начин грешки при предписването на медикаменти и повишава сигурността за пациентите.

Топ Повече

Графици

Модул Графици предлага както на пациентите, така и на докторите ефективен график на ниво медицинско звено, базиран на свободни доктори, кабинети за прегледи или медицинско оборудване. Решението позволява да се създават графици за многобройни местоположения по едно и също време, автоматично генерира списъци за изчакване, напомня за часовете по имейл, телефон или кратко съобщение и спестява време на пациента, предлагайки възможността за онлайн записване.

Топ Повече

Отделение за Клинична Грижа

Модул Отделение за Клинична Грижа интегрира цялата дейност на поликлиниката, чрез възпроизвеждане на цялата информация относно пациенти, които идват за медицински тестове, прегледи, прием и други специфични процедури, и ги интегрира с резултата от дейностите, извършени в поликлиниката, както и със съществуващите данни от кабинетите за прегледи.

Топ Повече

Прегледи

Модул Прегледи отбелязва предоставените услуги по време на медицинските прегледи и резултатите от медицинските тестове, направени по време на тези прегледи.Поставената диагноза и медицински предписания се съхраняват в системата и са достъпни до медицинския персонал, когато потрябват.Освен това пациентите също имат онлайн достъп до медицинските тестове, в случай че модулът е интегриран с други модули в Каризма Медицински Софтуер.

Топ Повече

Схема за Лечение

Модулът за подпомагане вземането на решения е предназначен за оптимизиране на работните процеси и процедури в рамките на медицинския пункт, предлагайки възможността за определяне на ясна работна процедура, която да се прилага от всички потребители в системата. Продуктът повишава оперативната ефективност, чрез оптимизиране на методологията за лечение на определени случаи, подпомагайки потребителя в процеса по взимане на решения, въз основа на предварително определен процес.

Топ Повече

Семеен Лекар

Модул Семеен Лекар интегрира специфични дейности в първа медицинска помощ с другата информация в медицинските отдели, предлагайки уникален, централизиран и лесен за достъп преглед на съответната информация относно пациенти. Продуктът позволява отчетност на дейността до Център за Академични Изследвания за възстановяване на суми, както и отчетност според SIUI (Уникална Интегрирана Информационна Система) и DSP стандарти.

Топ Повече

Професионална медицина

Модул Професионална Медицина автоматизира проследяването на медицинските посещения, медицинските тестове и резултатите на служителите, от момента на назначаване им и по нататък, базирайки се на определена периодичност,според специфичните работни условия. Системата централизира сертификатите за способности и проследява прогреса при здравето на пациент, като напълно съответства със SIUI отчитане относно възстановяването на суми от здравните каси.

Топ Повече

Спешно отделение / Приемане

Модул Спешно Отделение е създаден по молба на медицинските институции, които искат да спестят време от формалностите по време на прием и трансфер към други отделения.Решението регистрира пациентите, които постъпват в Спешно Отделение, генерира прием на пациент и отбелязва прегледите и предоставените медицински услуги, като улеснява по-нататъшното по-бързо преместване към други медицински отделения.

Топ Повече

Медицински отдел

Модулът, предназначен за медицински отдели, е специално разработен да наблюдава пациентите, от техния прием в отделението до изписването им. Продуктът осигурява управление на целия процес по приемане, изписване и документация за прегледи, организацията на пациенти по отдел, легло, стая, информация за разходите на пациент, управление на трансфера между отделения и до отдел Интензивна грижа, осигурявайки яснота относно всички медицински данни, регистрирани в периода на хоспитализация.

Топ Повече

Модул Хирургия

Модул Хирургично Отделение е предназначен за дейностите, извършвани в операционни зали & хирургични отделения и предоставя на потребителите възможността да организират процесите и да събират необходимите данни за отчитане. Финансови и Оперативни Предимства Организация на ...

Топ Повече

Лабораторен

Модул лаборатория автоматизира и улеснява ключовите процеси в медицинските лаборатории като възпроизвеждане на медицински тестове, прехвърлянето им към медицински анализатори, възпроизвеждане на резултати от медицински анализатори, потвърждение на резултатите и издаване на медицински картон с тестове. Този модул съхранява информацията в електронен формат, премахва човешките грешки и позволява бърз трансфер на резултати към заинтересованите отдели.

Топ Повече

Фармация

Модул Фармация е специално разработен да управлява лекарствен инвентар и документация, необходима за попълване на стока на ниво всякакъв тип медицински отдел, независимо от неговата големина или комплексност. Продуктът управлява исканията за лекарства на ниво отдел и планиране на медикаментите, отпуснати на базата на тези искания.

Топ Повече

Формални тестове и изследвания

Модул Формални тестове и изследвания автоматизира процесите, специфични за отделите по рентгенология, позволявайки записване и съхраняване на резултатите от електрокардиограми, рентген,томографии,рентгеноскопии, ехографии и ги прикача към картона на пациента.Тази информация е достъпна онлайн, улеснявайки процеса за медицинския персонал, семеен доктор или друга болница.

Топ Повече

Отразяване

Модул Отразяване предлага цялостно управление на снимките, получени от медицински изследвания, осигурявайки комуникация с медицинските устройства чрез DICOM протокол. Продуктът осигурява централизирано възпроизвеждане и съхранение в уникална база данни, и бърз достъп до снимките от медицински изследвания на ниво цял медицински отдел.

Топ Повече

Договори и застраховки

Договори и абонаментни споразумения с клиенти, ценови и промоционални кампании, сключени от здравни заведения директно влияят върху оперативната им ефективност и печалба. Модул Договори и Застраховки е създаден специално за управление на абонаментите и договорите с клиентите, ...

Топ Повече

Сметки

Модул Сметки покрива процеса по възстановяване на суми с доставчици,клиенти и пациенти, базирайки се на предложените услуги и съответните цени, вземайки предвид вече съществуващите договори или предписания. Решението перфектно се интегрира с всяка счетоводна или финансова система, оказвайки важно въздействие върху задълженията за генериране на приходи и автоматизирайки процеса по изчисление на сметки на ниво медицинско заведение.

Топ Повече

Договор за управление

Модул Договор за управление оптимизира връзките с доставчиците, управлява договорите и фактурите за покупки, както и политиките за лоялност, базирани на отстъпки за традиционните доставчици.Решението посреща всякаква нужда относно управлението на взаимоотношенията със сътрудничещите лекари или доставчиците на медицински услуги, предлагайки медицински тестове и актуални бюлетини за по-добри взаимоотношения.

Топ Повече

Партньорска мрежа

Този модул бе специално разработен да покрива нуждите на медицинските заведения, които предлагат комплексни услуги, чрез специализирана партньорска мрежа. Решението отбелязва прегледите, извършени от партньори, осигурява контрол на качеството на предлаганите услуги, според условията на договора, генерирайки детайлни отчети за контрол, оптимизация и улесняване на взаимоотношенията с партньорите.

Топ Повече

Отчети

Модул Отчети е изключително мощен и гъвкав модул, който предлага централизирана, ясна картина за всички дейности, извършвани в медицинското заведени. Продуктът генерира детайлни отчети, статистики и анализи на финансови и не финансови показатели на представяне. Липсата на модул Отчетност намалява с над 50% ефективността на информационната система, което силно я ограничава при съхранението на данни в системата.

Топ Повече

Интерфейс с други системи

Работата в медицинско заведение включва интерфейс с различни информационни системи, вътрешни или външни, които управляват важна за него информация. Следователно, премахването на човешките грешки, породени от неточна информация и бързия достъп до нея са изключително важни за всеки лекар.

Топ Повече

ЕМК (Електронен Медицински Картон)

Модул ЕМК (Електронен Медицински Картон) улеснява събирането на медицинска информация относно пациенти, осигурява бърз и лесен достъп до информацията, отбелязана по време на посещението на пациент (история, изследвания, диагноза, съвети, предоставени услуги, препоръчани болнични, ...

Топ Повече

Self Service Portal

Модул Self Service Portal е уеб портал, до който имат достъп пациенти и лекари за бързо разглеждане на стъпките, описани по-горе. Чрез този портал, пациентите могат да планират своите посещения при лекарите, да преглеждат резултатите от направените изследвания и да получават информация за диагноза, лечение и др. Лекарите могат да виждат изследванията, да предоставят резултати от изследвания на пациенти и да отговорят на всеки въпрос, свързан с диагноза или лечение.

Топ Повече

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.