Предимства

Осигурява съответствие с приложените закони
Не трябва да се притеснявате за законовите промени. Този аспект е изцяло наше задължение.


Ясен поглед върху организационната структура
Цялата организационна структура е централизирана и ролите, позициите и отговорностите, както и важната информация за персонала са достъпни за оторизираните потребители.


Гъвкавост и изчисление на заплатите
Имате възможност да променяте тарифи или правила през месеца, в зависимост от вътрешната политика на организацията.


Стратегическа подкрепа при взимането на решения
Решението позволява различни сценарии и прогнози за точно калибриране на инвестициите в заплати или за развитието на персонала във финансовите и бизнес цели на компанията.


Осигурява поверителност на данните

Решението включва модерни нива на пълна поверителност- 7 нива за сигурност. Така можете да бъдете уверени, че до важните данни имат достъп само служителите с определени права за достъп до тези данни, като основната информация е достъпна за всички служители, облекчавайки по този начин отдел ЧР.

Бърз трансфер на данни между други информационни системи

Каризма ЧР се интегрира с огромен брой финансово-счетоводни системи или други вътрешни приложения, използвани от клиента, като:  PeopleSoft, SAP, SUN, Scala, MFGPro, Каризма ERP. Приложението позволява конфигуративни импорт/експорти, базирани на модул, който може да работи с различни файлови формати - DBF, XML, XLS, TXT, CSV, PDF, DOC, VSD, JPEG, Open Office;


Рипортинг на различни чужди езици

Каризма ЧР перфектно се адаптира към мултинационални компании. Независимо, че интерфейсът е поръчан на Английски, Френски, Немски, Руски, Сръбски, Полски, решението осигурява същите комплексни отчети в пожелания език само с едно кликване.


Проследяване на разходи по разходни центрове
Можете да оцените инвеститорската ефективност в развитието на компетенциите на служителите, най-добите сектори на изпълнение, както и тези, нуждаещи се от намесата на ЧР. Цялата дейност се проследява на ниво разходен център, позволявайки проследяването на изпълнението на бюджета чрез различни компоненти, като оценка на обучение, компенсации, привилегии, процеси за набиране на персонал. Така Каризма ЧР осигурява действителна подкрепа за влагане на усилията в секторите, които имат най-голямо въздействие за развитието на организацията.


Напълно конфигуративни, комплексни, статични или динамични отчети
Имате бърз достъп до всички категории информация в базата данни, включително статистически отчети.Така по всяко време можете да оцените динамиката на своя персонал или други показатели за представяне, специфични за вашата компания. Освен това, можете да проследите дейността на потребителите, направените промени в системата, прегледаната информация или други действия, извършени от потребителите.Решението също така предлага централизирани отчети в реално време на ниво група в случай на холдинг.


Известия и напомняния
Няма да забравите да поздравите своите служители за рождените им дни, ще знаете предварително чии договори изтичат. Можете да настроите известяванията в зависимост от случай, събитие или интерес.Модулът позволява имейл напомняне към дистрибуторски списък, като списък с нови служители в IT отдел или охрана.


Позволява разнообразни едновременни конфигурации

Каризма ЧР осигурява важна информация в зависимост от предпочитанията на всеки отделен потребител. Така повечето системни конфигурации могат да бъдат извършени от потребителите. Решението включва механизъм за валидиране при нанасяне на данни, което не позволява грешни записи в системата.


Редуцира работното време и оптимизира рутинните задължения

Решението селф сървиз  позволява участието на служители и мениджъри в определени процеси при управлението на човешките ресурси, като: проучване за удовлетворението на служителите, пълни оценки, електронни молби за отпуск, както и различна лична информация: оставаща отпуска.


Освен това!

  • Позволява опериране по групи – изработени часове, бонуси, повишение на заплати;
  • Позволява автоматично възпроизвеждане на индивидуални трудови договори, приложения или различни сертификати;
  • Позволява автоматично генериране на допълнителни обучения в края на образователния период;


... и още много други.
 

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.