Начало I Решения I Каризма УЧК I Модули I Управление на таланти

Управление на таланти

Този модул е комплексен процес, който включва идентифициране на най-подходящия кандидат за постигане на организационните цели. На пазара на труда, където колебания и важни промени се появяват за кратко време, процеса по набиране на персонал е спечелил важно място в стратегията за човешките ресурси на компанията, защото позволява откриването на специални и ключови компетенции и умения за своето развитие.

Ефективното управление на огромна база данни, записване на потенциалните вътрешни и външни кандидати, чрез добре определени критерии и автоматично възпроизвеждане на биографиите, публикувани в уебсайта или на други сайтове, са базата на процеса по набиране на персонал. Софтуерно решение, покриващо всички тези характеристики е основно за специалистите по човешки ресурси, защото ги освобождава от рутинните задачи, и така те успяват да се фокусират върху ключови елементи в процеса по набиране на персонал: подбор, интервю, преговори и др.

Финансови и оперативни предимства

По-висока ефективност в процеса по набиране на персонал
Приложението позволява бърз достъп до детайлна, точна и актуална информация за кандидатите, премахвайки времето, загубено в търсене на огромни бази данни.

Помага да бъде идентифициран най-добрия кандидат за организацията

Решението предоставя на отдел Човешки Ресурси цялата информация, относно опит и умения на кандидата , поставяйки го в центъра на процеса по подбор.

Редуцира и напълно премахва рутинните задължения
Приложението премахва записването на данни и връщането на отговор, позволявайки на екипа да се фокусира върху ключови елементи от процеса на подбор на персонал: подбор, интервю, преговори. Така времето за процеса по назначаване намалява до 35 %.

Осигурява проследяването на кандидатите през целия процес  по набиране

Вътрешните клиенти имат възможност да преглеждат статуса на процеса по набиране на персонал, списък с кандидатите, техните профили, предоставяйки бърз достъп до историята на всеки кандидат.

Редуцира разходите по време на процеса по подбор
Чрез премахване на излишните действия, улесняване и автоматизиране на повтарящите се процеси при подбора на персонал, модулът редуцира вътрешните разходи, както за организацията, така и за самия кандидат.

Характеристики

 • Автоматично пренасочване на резюметата, публикувани на уебсайта към модул подбор на персонал след предварително офлайн валидиране. В случай, че кандидатът вече има резюме в базата данни и кандидатства за нова позиция, резюмето му не се записва повторно в базата данни, а след като е проверено се пренасочва към съответната позиция.
   
 • Позволява импорт на резюмета от други източници като специализирани уебсайтове или агенции за набиране на персонал.
   
 • Позволява актуализация на вече отбелязани в системата биографии, позволявайки качването на резюмето в системата като документ (doc, .pdf или сканирано копие).
   
 • Позволява модерна опция за търсене, чрез създаване на критерии или качества: ниво на чужд език, опит.
   
 • Осигурява трансфер на данните на кандидата в секция „служител” (в случай, че кандидатът стане служител на компанията), с лесна проверка на опция.
   
 • Позволява определяне на проекти/сесии за подбор на персонал: дата на стартиране на проекта, краен срок за подаване на биографии, поръчка за проект.
   
 • Автоматично управлява наличните позиции и броя вакантни места, предвид свободните позиции в определен момент, както и заетите позиции.
   
 • Редуцира разходите в процеса по подбор: такси, такса за присъствие на изложения за работа, рекламни такси.
   
 • Позволява автоматична нотификация на портал/имейл относно вакантните позиции в определен момент (списъкът с позициите в интернет може да се различава от списъка в Intranet).
   
 • Възможност за определяне на проекти само за вътрешните или външни кандидати, или смесени проекти.  

 • Вътрешните кандидати имат възможност да проследяват статуса на кандидатурата си до края на проекта; те получават известия относно интервютата и техните резултати.
   
 • За вътрешен подбор на персонал са достъпни определени данни от модулите Човешки Ресурси и Изплащане на работните заплати ( текущ пакет бонуси).
   
 • Позволява автоматично възпроизвеждане на биографии от eJobs, BestJobs, и др.;
   
 • Възможност за определяне на предварителни критерии- от целия списък с кандидатури, се избират само тези, които покриват определени характеристики.
   
 • Осигурява пълен комплект документи и индикатори специфични за подбора на персонал:
  • Биография – версия за печат
  • Офертата към кандидата
  • Брой кандидати
  • Продължителност на процеса по набиране на персонал по проект (преходно време на под- проекти: интервюта, избор.)
  • Оценка на продължителността на проекта по набиране на персонал на базата на история- за определена позиция
  • Брой кандидати, избрани за интервюто
  • Форма за писмо-отговор
    

Някои от клиентите, които използват модул Подбор на персонал:


обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.