Начало I Решения I Каризма УЧК I Модули I Човешки Ресурси

Човешки Ресурси


Финансови и технически предимства
 
Мотивиране на служителите 
Модулът предлага оценка на представянето на редовни периоди, осигурявайки ясна картина относно постигане на целите, ниво на компетентност или по-нататъшни нужди за развитие.
 
Подобрява представянето на служителите 
Решението позволява организацията на програми за обучение в зависимост от нуждите на всеки служител, както и по отдели, тъй като те произтичат от редовните процеси за оценка на представянето.
 
По-добра организация на ниво отдел или организация
Решението представя по всяко време ясна картина върху организационната и йерархична структура на компанията.
 
Бърз достъп до актуална информация 
Отдел ЧР има бърз достъп до уникална база данни, актуализирана  в реално време, която включва цялата информация относно служителите на компанията. Освен това решението осигурява на отдел ЧР история на цялата информация за служителите.
 
Значително намаление на оперативните разходи
Модул Човешки Ресурси значително намалява времето, необходимо за генериране на юридически документи като: регистър на служителите, договори, приложения, сертификати и др.- както и времето за тяхното представяне от системата.
 
Характеристики
 • Позволява ясното определение на структурата на отделите и връзката между тях, както и възможност за тяхната промяна в организационната структура на компанията.
   
 •  Управлява йерархичната структура на компанията, позволявайки генериране на 4 различни типа организационна структура, която  автоматично се генерира от всеки възел. Организационната йерархия може да бъде графично генерирана (Visio или друг графичен формат) без нуждата от други външни приложения.
   
 • Управлява цялата информация за човешките ресурси, която е групирана в  отделни категории като:
  • Лична информация (адрес, семейно положение, др.)
  • Информация относно образование, квалификации и сертификати
  • Финансова информация (заплати, бонуси, здравно осигуряване, банкови сметки, съответните разходи)
  • Информация относно професионална кариера (заявление, професионален опит, позиция в момента, оценки, интернет заявления за работа)
  • Информация относно трудов договор, архив на служител;
  • Информация относно оставащ отпуск и болнични;
  • Информация за проекта, по който работи служител
 • Покрива целия процес по оценяване, независимо от използваната система за оценяване. Високата степен на конфигурация на приложението позволява определянето на собствени критерии за оценка и методи, както и имплементиране на стандартни схеми, използвани в световната практика.
   
 • Записва оценките на служителите,предложените цели, както и тяхната история, които са основни елементи в проследяването на прогреса на служителите.
   
 • Проследява обучения от различни гледни точки, като: структура на курсовете, организационни детайли, разходи, свързани с всеки присъстващ или крайни разходи.
   
 • Позволява генериране на бюджети и прогнози относно разходите, свързани с обучението на служителите.
   
 • Предлага възможността за промяна на информацията за служител предварително (промени в договор относно позиция, базова заплата, правила).
   
 • Позволява автоматично възпроизвеждане на индивидуални трудови договори, приложения или разнообразни сертификати;
   
 • Позволява автоматично генериране на допълнителни курсове за обучение при нужда.
 
Някои от клиентите които, използват модул Човешки Ресурси

        

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.