Начало I Решения I Каризма УЧК I Модули I Човешки Ресурси Отчети

Човешки Ресурси Отчети

Една от основните отговорности на отдел ЧР е да управлява всички документи и отчети, изискани от държавата, но и да поддържа тяхното съответствие с приложеното законодателство. Този процес не приема грешки; всеки документ или отчет в различен формат от изискания от закона или който не включва определена обичайна информация може да доведе до отхвърляне на отчета и така до повишаване на времето и разходите за този процес.

Модул Човешки Ресурси Отчети  улеснява и автоматизира така важните, но отнемащи време задачи, проверявайки и генерирайки всички бюлетини към държавния бюджет – номер по регистрация, безработица, отсъствие от работа, здравни или ITM такси. Перфектно адаптирана към приложените закони и локално интегрирана с комплекта Каризма HCM, модул бюлетини значително редуцира оперативните разходи и човешките грешки в процеса на отчитане пред държавата.


Финансови и технически предимства

Елиминира паралелните дейности в многобройни информационни системи

Всички софтуерни приложения, предоставени от държавата за предаването на задължителните отчети до държавните органи могат да бъдат заместени от едно единствено лесно за ползване приложение.
 
Значително намалява времето, необходимо за генериране на отчети за държавния бюджет

Автоматично генерира отчетите и незабавно отчита грешки от един месец до следващия.
 
Премахва човешките грешки

Благодарение на данните, изведени директно от базата данни на системата, която включва актуалния статус на организацията, продуктът премахва потенциалните грешки, които се появяват в процеса на ръчно прехвърляне на информацията от една система към друга.
 
Премахва грешките, появили се поради законови промени
Модулът осигурява съответствие с приложените закони; актуализация към законите става в реално време, без да се нарушават дейностите в компанията.


Характеристики

 • Позволява генериране на всички задължителни отчети към държавния бюджет като, регистрация, безработица, здравни бюлетини, такси за болнични или ITM.
   
 • Осигурява експорт и принтиране на бюлетини във формата, изискан от законодателството.
   
 • Позволява проверка на файлове – определени ключове за проверка като файловете се генерират само след потвърждение от системата на всички ключове за проверка.
   
 • Поверителност на информацията чрез конфигурация на потребителски права, свързани с достъп и обработване на данните относно всички служители или само с определени служители;
   
 • Позволява архивиране на бюлетините, потребителят има достъп до бюлетините, предоставени предишните месеци по всяко време.

   

Някои от клиентите, които използват Модул Човешки Ресурси Отчети 


обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.