Начало I Решения I Каризма УЧК I Модули I Труд и Работна Заплата

Труд и Работна Заплата


Труд и Работна Заплата е създаден специално да автоматизира и улеснява процеса по изчисление и изплащане на работните заплати в компании от различна големина, комплексност, бизнес сфера. Ролята му е да елиминира голяма част от рутинните задължения, отнемащи време, като например самото  изчисление на работните заплати, като осигурява точност в този процес. 

Финансови и технически предимства
 
Бързина и точност при изчисление на работните заплати 
Модулът позволява комплексни конфигурации при изчислението на работните заплати в национални и международни компании от всякаква величина, както и в публични администрации. Решението генерира както стандартни отчети, така и отчети, адаптирани към специфичните нужди на тези организации, както и всички необходими документи, специфични за този процес.
 
Пълна независимост от законовите промени
Изключителната конфигуративност на формулите за изчисление на работните заплати ви спестява тревогите и отговорностите, свързани със законовите промени. Оставете тези задължения на решението Каризма.
 
Гъвкавост при изчисление на работните заплати
Модулът позволява промяна в заплати или правила през месеца, осигурявайки гъвкавост при всяко точно решение, без да нарушава основния процес по изчисление на работните заплати в организацията. Освен това, имате достъп до серия от напълно конфигуративни отчети, които могат да бъдат генерирани в най-подходящ според нуждите на компанията формат.
 
Следва политика на конфиденциалност относно заплатите
Модулът има опцията да принтира бележки за авансови и крайни плащания, следвайки строга политика на конфиденциалност относно заплатите.
 
Ясна, лесна за достъп картина
Решението предлага уникален преглед на цялата информация относно статуса на заплащане на служител, включително бонуси, премии, данъци, здравни застраховки, от назначаването му до напускане на компанията. 
 
Характеристики
 • Осигурява база за целия процес по изчисление на работните заплати, като в приложението са определени параметрите относно формулите за изчисление, тип заплати, повишения, премии (фиксирана сума или бруто, в RON или всяка друга чужда валута), болнични, отпуски, удръжки (данъци, дължими от служителя и работодателя към държавата, други данъци и т.н).
   
 • Позволява изчисление на брутната заплата и данъците, започвайки от нетната заплата в RON или всяка друга чужда валута, определена от потребителя.
   
 • Достъп до всички стандартни отчети, специфични за подобно приложение, като авансово плащане, изчистване на сметка, болнични, платени отпуски, фишове за заплати, проверка на съотношение, разходи за заплати, или фискални отчети FF1 и FF2.
   
 • Изчисление на заплатата според действително изработените часове, отбелязани в присъствена карта и автоматично пренасяне в системата.
   
 • Позволява автоматичен трансфер на задължения от един месец в друг и възможност за генериране на отчети за тяхната история, независимо от избрания период.
   
 • Позволява импорт и експорт на данни от/до други приложения, интегриране на приложението с други счетоводни системи (PeopleSoft, SAP, SUN, Scala, MFGPro, Charisma Enterprise, REVISAL, VERANEXE, IVG, DECLSOM, др.).
   
 • Позволява проследяване на разходи по разходни центрове.
   
 • Позволява операции според (пр.: изработени часове, бонуси)
   
 • Изчисление на работни заплати според условията, наложени от холдинговата структура на компанията.
   
 • Възможност за планиране на бюджет за заплати чрез създаване на сценарии- хипотетични данни могат да бъдат въведение и след
  това крайните разходи или разходите по служител могат да бъдат прегледани.
   
 • Осигурява автоматично изчисление на компенсациите за оставащи отпуски или болнични.
   
 • Осигурява възможността за трансфер на заплата или други приходи в банкова сметка.
   
 • Автоматично генериране на счетоводни бележки, както и платежни нареждания.
   
 • Позволява съхранение на архив заплати в мулти-валутна система.
   
 • Дава възможност за отчет на множество месечни отчети относно изплащането на заплатите
  • Начален отчет – подобен на датата за плащане на заплатата за текущия месец (пр.: 25ти от изчисления месец);
  • Отчитане на края на месеца – уточняването на сметките се прави според графика изработени часове;
  • Отчитане 5 дни след края на месеца- периодът, в който са направени последни уточнения 


Някои от клиентите, които използват
Труд и Работна Заплата

        

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.