ТРЗ Бюджети

На първо място, създаването на бюджета означава планиране на дейностите и ресурсите, необходими за постигане на бизнес целите, важен елемент за достигане на желаните резултати. Липсата на инструмент за улесняване и определяне, планиране и контрол на бюджета за определени периоди може да лиши компанията от възможността да идентифицира навреме ефективните разходи, както и да има ясна картина за финансовата и оперативна дейност на компанията.

ТРЗ Бюджети модул  осигурява всичките необходими характеристики за генериране на бюджетите за отделите по ЧР, започвайки от планиране на критичните дейности, необходими  да подкрепят стратегическите цели, като осигуряване на компетенциите, и планове за оценка и представяне, до оперативните задължения, необходими да осигурят човешки ресурси, обучение, изплащане на работните заплати и управление.


Финансови и технически предимства

Редуцира времето за рутинни задачи
Бюджетния модул осигурява полезни отчети и информация в реално време, предлагайки незабавно цялата информация, необходима за създаване, сравнение и оценка на ефективността  при изпълнение на бюджетите, специфични за отделите по ЧР. Благодарение на централизиране на информацията в единна база данни, служителите от отделите по ЧР спестяват ценно време, и имат възможност да се фокусират върху по-важни задачи.
 
Редуцира оперативните разходи
Модулът елиминира намесата на много хора в събирането на информацията и създаването на актуални отчети, премахвайки по този начин излишната работа, появила се в резултат на едновременното използване на много приложения.
 
Редуцира разходите за прехвърляне на данните

Модул бюджети е интегрирана част от интегрираната система, Каризма HCM, позволявайки бързо прехвърляне на данни.


Функции

 • Позволява конфигурация на бюджетни артикули–данъци, преброяване, повишения в заплатите, специални клаузи;
   
 • Осигурява бюджети на ниво служител-  Осигурява бюджети, разходен център, компания, марка, място за всеки месец на бюджетната линия.
   
 • Осигурява пълен комплект специфични отчети.
  • Отчет за бюджетна година (преброяване на служители, данъци, премии, основна месечна заплата, цялостен разход за служител, местоположение);
  • Годишен отчет за вариации в бюджетните артикули (преброяване, заплати, бонуси, валутен курс)
  • Бюджета на следващата година срещу бюджета на миналата година;
  • Текущ годишен бюджет срещу текущи разходи;
  • Бюджет за другата година срещу текущи разходи;
    

Някои от клиентите, които използват ТРЗ Бюджети модул

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.