Отчети

Едно от основните предизвикателства на отдел Човешки Ресурси е да генерира от цялата база данни отчети, които подчертават прогреса и динамиката на човешките ресурси, бюджета за заплати, действително изработените от служителите часове, развитието на компетенциите, времето, определено за вътрешни или външни курсове за обучение, ефективност на инвестициите в развитието на човешките ресурси. Липсата на мощна система за отчетност намалява до 50% ефективността на информационната система, която ограничава сериозно записването на данни в системата.

Финансови и технически предимства

 • Осигурява пълен преглед на динамиката на отдел ЧР.
   
 • Генерира бързо всякакви отчети относно дейностите на отдел ЧР, независимо дали става дума за изчисление на работните заплати, данни за служителите или графици.
   
 • Осигурява аналитични ключови показатели и измерване ефективността и представянето на отдела.
   
 • Премахва човешките грешки от процеса по отчитане и осигурява точен, актуален преглед на статуса на човешките ресурси в компанията.

Характеристики

 • Позволява лесно и бързо генериране на комплект комплексни или стандартни отчети, като основните са:
  • Отчети човешки ресурси
  • Актуален списък със служители;
  • Планиране на годишните отпуски;
  • Индивидуални трудови договори;
  • Приложения;
  • Отчети за повишения;
  • План за обучение на служителите;
  • Оценка;
  • Архив служители;
  • История на позиции и заплати;
  • Отчет за оборот;
  • Преброяване на служителите;
  • Сертификати за услуги.
 • Отчети за изплащане на работните заплати
  • Регистър на заплатите;
  • Изчисление на работните заплати;
  • Медицински сертификати;
  • Списък с удръжки;
  • Изплащане на болнични;
  • Фишове за получаване на заплати;
  • Здравно състояние;
  • FNUASS изявления.
 • Отчети достъп-присъствие
  • Отчет за присъствие на смяна; 
  • Отчети относно пътувания извън компанията (лични или частни);
  • Присъствие на служители по отдел, печалба/разходен център;
  • Общо работни часове;
  • Месечни отчети;
  • Отчет индивидуален график.
 • Позволява изтегляне на всякаква съществуваща информация в базата данни, като отчети според специфичните изисквания на всеки потребител.
   
 • Осигурява конфигуративен модул за отчитане; формата и съдържанието на отчета могат да бъдат конфигурирани само с няколко кликвания.
   
 • Позволява експорт на отчети до всеки друг тип външно приложение за по-нататъшно обработване.
   
 • Позволява изключително бърз и лесен избор на информация от базата данни, и това може да бъде направено от всеки обучен потребител на приложението.


Някои от клиентите, които използват модул Отчети

        

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.