Портал УЧК

Определен като уебсайта на отдел Човешки Ресурси, Портал УЧК играе важна роля за внасяне на повече яснота в организацията, подобрявайки комуникацията и мотивацията, познавайки ролите и отговорностите на служителите, елементи, които лежат в основата на една здрава и ориентирана към мотивиране, ангажимент и отговорност към служителите култура.

С модул Портал УЧК, TotalSoft надмина традиционните характеристики на една система за управление на човешките ресурси, разработвайки мощен и силен инструмент, достъпен по всяко време и от всякъде чрез интернет, включвайки по този начин служителите директно в различни процеси. Служителите могат да въведат определени данни в системата, като отпуски, оценки, планове за обучение и т.н, облекчавайки отдел човешки ресурси от подобни задължения.


Финансови и технически предимства

Редуцира оперативните разходи
Решението спестява времето, необходимо на отдел ЧР за рутинни дейности като изчисление на отпуски, молби за сертификати, актуализиране на информацията, свързана със служителите.Значително се намаляват и разходите за хартия, необходима за дейностите, извършвани от отдела.
 
Повишава продуктивността на отдел ЧР
Модулът позволява комуникацията и бързото възприемане на нови вътрешни правила и изисквания, като публикация на Вътрешен Кодекс на Ръководство, и улесняване на административните задачи по проверка дали правилникът е прочетен. Освен това, продуктът осигурява бърз контрол и достъп до информация относно служителите по интернет, навсякъде и по всяко време.
 
Мотивира и дава пълномощия на служителите на компанията

Чрез активно участие на мениджъри и служители в 360-градусови оценки, молби за отпуски или други процеси, свързани с човешките ресурси, решението упълномощава персонала и повишава мотивацията чрез подобряване на комуникацията и работата в екип. Така, eКаризма помага да се привлекат, развият и задържат ценните служители и подобрява кариерното планиране, както и процесите по взимане на решения на нивото на всички йерархични структури в организацията.
 
Осигурява бърз достъп до информация относно служителите
Благодарение на уеб интерфейса, информацията относно служителите е достъпна навсякъде и по всяко време. Достъпът става чрез предварително определени права за достъп, с цел запазване на конфиденциалност и поверителност на данните, според вътрешната политика на компанията. Решението подобрява комуникацията в отдел ЧР и премахва грешките или недоразуменията от всякакъв тип комуникации;


Характеристики
Потребителите, които имат достъп до модул eCharisma са разпределени в много категории, в зависимост от назначените права: служители, мениджъри, топ мениджъри, както и потребителите от отдел ЧР. Правата на тези потребители са валидирани от отдел ЧР.
 
Служителите на компанията
Служителите на компанията имат достъп до обществена информация, която е предоставена от отдел ЧР и могат да изпълняват следните дейности:

 • Достъп до новините в компанията (пр.: тимбилдинг, сесии по набиране на персонал или обучение, нови колеги, обявяване на служителите на месеца и т.н). Тази информация се актуализира от отдел ЧР с помощта на външен инструмент или автоматично от приложението Каризма HCM (пр. нов служител).
   
 • Достъп до използваните от компанията форми.
   
 • Достъп до публична информация относно служителите в компанията, позволявайки достъп до страницата на всеки служител, както и до информация като: телефонен номер, имейл, местоположение на офиса и др.
   
 • Изчисление на работните заплати: от бруто в нето или обратното за всички служители, както и данъците на работодателя.
   
 • Изпращане на молби до отдел ЧР.
   
 • Преглед на строго конфиденциална информация, която не е достъпна за други потребители като: баланс на отпуските/документ за заплата/график изработени часове/резултати от оценки/данни свързани с договори.
   
 • Иницииране на процеси като: молби за отпуск, за сертификати и др.
   
 • Промяна  на определени лични данни (адрес, лични документи, семейно положение), ако тези права са конфигурирани.
   
 • Самооценка, чрез попълване на степени за всяка задача/цел/компетенция, в зависимост от модела за оценка, конфигуриран от отдел ЧР.


Мениджър

Освен правата на служителите, мениджърите могат:

 • Да преглеждат информация за своите подчинени: баланс за отпуски, график, резултати от оценки, образователни програми.
   
 • Одобрява или отхвърля молбите от подчинените.
   
 • Попълва оценки, планове за обучения или кариерно планиране на своите подчинени.
   
 • Попълва информация относно резултати от интервюта.


Топ Мениджър

Освен правата на мениджърите, управата има достъп до графики и статистически отчети. Те разполагат също така с информация относно оборот и разходи на служителите, разпределени по компании, бизнес отдели или разходни центрове.

Служител, попълващ изработените часове в уеб
Има същите права като служителя, но може да попълва присъствените картони на служителите, към които е назначен;

Служител в отдел ЧР
Служителите от отдел ЧР имат достъп до  специфичната законова секция за управлението на човешките ресурси, която редовно се актуализира чрез нови версии или уеб услуги.

 

Някои от клиентите, които използват модул eCharisma

      

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.