Начало I Решения I Каризма УЧК I Модули I Контролно Табло

Контролно Табло

Едно от основните предизвикателства на отдел Човешки Ресурси е да генерира от цялата база данни отчети, които подчертават прогреса и динамиката на човешките ресурси, бюджета за заплати, действително изработените от служителите часове.

Модул Контролно Табло е мощно решение за бизнес сведения, специално разработено да постига съответните цифри за отделите по ЧР в организации от всякаква величина и комплексност. Модулът наблюдава дейностите и ефективността на служителите в компанията, чрез комплект от конфигуративни  финансови и не финансови показатели, които покриват всички аспекти относно статуса на служителите, прогреса, оборота на ниво йерархия, динамиката на персонала, инвестициите в ЧР, ефективността на образователните програми и други показатели, специфични за модерните отдели по ЧР.

Финансови и технически предимства

Осигурява преглед

Модулът позволява анализ на ключовите показатели, осигурявайки ясен преглед, базиран на актуална информация относно динамиката на човешките ресурси в организации от всякаква величина и комплексност.
 
Редуцира времето, необходимо за получаване на актуален статус
Модулът позволява бързо генериране и достъп до безброй отчети относно ефективността на отдел ЧР.
 
Премахва човешките грешки в процеса по оценяване

Системата осигурява на потребителите актуална, подробна и в реално време информация.


Характеристики

 • Осигурява записване, преглед, въвеждане и изтриване на данни за текущата година на базата на която са издадени отчетите;
   
 • Позволява изчислението на показатели или групи показатели на базата на въведените данни;
   
 • Позволява приключване на месеците чрез опцията „приключване на месец”; след тази команда, стойностите се показват в отчети (тези стойности не могат повече да бъдат променяни.)
   
 • Осигурява на потребителите:
  • Въвеждане на данни и KPIs за текущата година и групирани от приключените месеци;
  • Анализиране на текущия статус на служителите (брой), изчислени като HC (общ брой), и FTE (служителите на пълно работно време). Анализът може да бъде показан по отдели и компания;
  • Наблюдение на еволюцията на броя служители за текущата година, изчислени както като HC (общ брой), така и като FTE (служителите на пълно работно време) и по приключени месеци;
  • Статус на промени (брой служители, напуснали компанията/HC) на нива йерархия и отдели. Този показател може да бъде изчислен по приключени месеци;
  • Динамиката на вътрешния оборот на служителите за всеки отдел: краен брой служители, напускащи компанията, трансфери между отдели, повишения, прекратяване, трансфер между отдели. Показателят може да бъде изчислен по приключени месеци;
 • Позволява идентифициране на показателите по име, марка, група, към която принадлежат;
   
 • Възпроизвежда информацията, която представя базата за изчисление на системните показатели, базирана на форми- промяната на данните автоматично води до актуализация на стойностите;
   
 • Позволява добавяне на нови показатели според специфичните нужди на организацията;
   
 • Позволява конфигуриране на отделите, за които данните ще бъдат изчислени и представени в отчети;
   
 • Позволява конфигурация на причини, на базата на които служител е повишен или преместен;
   
 • Осигурява собствени стандартни и конфигуративни отчети.

 

Някои от клиентите, които използват този модул


обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.