за обучение

Специализацията и развитието на компетенциите е един от най-важните не финансови елементи за мотивиране на служителите. Освен това, обучението се е превърнало в необходимост, задължителна задача за правилното дългосрочно развитие на компанията. Причината, поради която отделите по ЧР в големи организации или новосъздадени организации прибягват към специализирани курсове, са базирани на идентификация на техните собствени организационни нужди. Поради тези нужди, обучението е една от най-печелившите инвестиции, тъй като всеки трябва да има увереността, че обучението е свързано с качеството на служителите и е в съответствие с професионалните стандарти на компанията.

Модул Обучение осигурява повишаване на ефективността на всички образователни дейности, започвайки с процес за планиране на нуждите от обучение за всеки служител, екип или отдел, оценявайки най-добрите образователни програми и техните доставчици, централизиране на образователните периоди, ефективното изпълнение и оценката на резултатите. Модулът е основна част от комплекта Каризма ЧР, с голямо въздействие при управлението на таланти и компетенции в организацията.

Финансови и технически предимства

Централизиран контрол на образователния план

Модулът позволява определяне на конфигуративен формат за образователния план на организационно ниво, както и правилното попълване на данни относно искане за обучение и оферта. Освен това, продуктът управлява всички аспекти, свързани с логистика, планиране, събиране на данни, разработване на ефективен процес що се отнася до качество, разходи или крайни срокове.
 
Намалява времето за отговор на запитванията за обучение

Модулът автоматизира образователния процес, позволявайки много по-бърз трансфер на информация между вътрешни клиенти и отдел ЧР и позволява достъп до актуална база данни за компетенциите на служителите, вече минали курсове, доставчици или образователни програми. Така, времето за реакция от отдел ЧР на всяко запитване за обучение от организацията значително се намалява.
 
Оптимизира образователния процес
Модулът осигурява инструменти за наблюдение и отчитане относно образователния процес, позволявайки идентификация на слаби страни и тяхното отстраняване.
 
Редуцира административните задължения

Възможност да се отдели повече време на стратегически дейности, чрез автоматизация на много рутинни задължения, включени в образователния процес, случващ се на ниво компания.

Характеристики

 • Позволява конфигуративен формат за образователните програми и данни относно оферта за обучение и искане;
   
 • Създава и планира образователни сесии, които се характеризират от: продължителност, брой присъстващи, присъствие, зала,
  преподавател, начална/крайна дата, образователни методи, оценка;
   
 • Подготвя образователна оферта, позволявайки установяване и определяне на образователните ниши (чужди езици, техника, дизайн);
   
 • Покрива логистиката на образователния план (запазване и използване на зала, присъствие на курса, оценки след курса.), съдейства по този начин за намаляване на времето, свързано с въпроси от логистиката;
   
 • Позволява консолидиране на данни относно образователните нужди от отдели и клонове, включително информация като брой хора и образователни часове, тип обучение, както и задачите за ден, по часове или на човек;
   
 • Автоматизира определени задачи от образователния план, осигурявайки:
  • Редуцира дублираните записи и броя разменени имейли;
  • Бързо разпространение на информацията (планирани сесии, съотношение сесия присъствие);
    
 • Позволява запитване и ползване на образователния план от всички потребители, което би редуцирало необходимите за ръководене образователни сесии;
   
 • Позволява стандартизирана и автоматична подготовка на контролно табло, свързано с образователния процес, характеристика, която замества безброй ръчни дейности;
   
 • Осигурява интерфейси на много международни езици;
   
 • Осигурява комплект от специфични отчети за образователния процес, централизирани отчети или според определени характеристики, отдели, позиции и др;
   
 • Включва възможността за достъп до история на образователните курсове за определен човек, за определен човек в отдела, образователни програми в определен период, резултати от тестове и т.н.;
   
 • Включва възможността за автоматично повикване чрез имейл на хората, свързани с обучението;
   
 • Позволява наблюдението на комплект показатели, специфични за образователния процес: средно месечно присъствие, брой хора, които са посетили курса, отсъствия, образователни часове, образователни часове на човек, процент мъже и жени, които са присъствали на курса, действителни часове по възраст, персонал или образователна категория.


Някои от клиентите, които използват модул Обучение

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.