Модули

Човешки Ресурси

Модулът посветен на ЧР покрива всички аспекти, свързани с управлението на човешките ресурси, от определяне на организацията в компанията до детайлна информация за служители, тяхното представяне и развитие, професионално обучение и процеси по набиране на персонал. Нивото на детайлизиране и организиране на информацията позволява да бъде използвана много лесно, във формат, изискан от всяка компания, независимо от бизнес сфера, комплексност или големина.

Топ Повече

Труд и Работна Заплата

Труд и Работна Заплата е създаден специално да автоматизира и улеснява процеса по изчисление и изплащане на работните заплати в компании от различна големина, комплексност, бизнес сфера. Ролята му е да елиминира голяма част от рутинните задължения, отнемащи време, като например самото изчисление на работните заплати, като осигурява точност в този процес.

Топ Повече

ITM

Модул ITM е предназначен да поддържа съответствието на документи и отчети, изискани от държавата и приложените закони. Този процес не търпи грешки; всеки документ или отчет в различен формат от този, изискан от държавата или който не включва определена обичайна информация може да доведе до отхвърляне на отчета като така се повишават времето и разходите, свързани с този процес.

Топ Повече

Човешки Ресурси Отчети

Модул Човешки Ресурси Отчети улеснява и автоматизира така важните, но отнемащи време задачи, проверявайки и генерирайки всички бюлетини към държавния бюджет – номер по регистрация, безработица, отсъствие от работа, здравни или ITM такси. Перфектно адаптирана към приложените закони и локално интегрирана с комплекта Каризма HCM, модул Човешки Ресурси Отчети значително редуцира оперативните разходи и човешките грешки в процеса на отчитане пред държавата.

Топ Повече

Професионална Медицина

Модул професионална медицина е предназначен за поддържане на точен архив медицински прегледи, анализи и резултати на служителите, извършени по време на назначаването или след това, на периоди определени според специфичните работни условия. Модулът е ключов компонент от Каризма УЧК, прави процеса по подбор по-ефективен и редуцира оперативните разходи.

Топ Повече

Отчети

Модул Отчети от Каризма УЧК помага на отдел ЧР да се справи по-лесно с основното предизвикателство: извличането на отчети от базата данни, които отразяват развитието и динамиката на човешките ресурси, бюджет за заплати, действително изработени часове, развитие на компетенции, бюджет разпределен за вътрешни и външни обучения или ефективността от инвестициите за развитието на човешките ресурси.

Топ Повече

Портал УЧК

Определен като уебсайта на отдел Човешки Ресурси, Портал УЧК играе важна роля за внасяне на повече яснота в организацията, подобрявайки комуникацията и мотивацията, познавайки ролите и отговорностите на служителите, елементи, които лежат в основата на една здрава и ориентирана към мотивиране, ангажимент и отговорност към служителите култура.

Топ Повече

Достъп - Присъствие

Достъп-Изработени часове е софтуерен продукт, чието предназначение е да отбелязва достъпът в компанията както и часовете на идване и тръгване от работа за всички служители, с цел изчисление на работните часове. Продуктът осигурява допълнителна сигурност за служителите и управата, като следи потока влизащи в сградата хора.

Топ Повече

ТРЗ Бюджети

ТРЗ Бюджети модул осигурява всичките необходими характеристики за генериране на бюджетите за отделите по ЧР, започвайки от планиране на критичните дейности, необходими да подкрепят стратегическите цели, като осигуряване на компетенциите, и планове за оценка и представяне, до оперативните задължения, необходими да осигурят човешки ресурси, обучение, изплащане на работните заплати и управление.

Топ Повече

известяване

Модулът известява за събитията или действията, които трябва да се извършат за даден период от време. Известията са напълно конфигуративни, и могат да бъдат създадени и прочетени само от потребители с определени правила, според вътрешната политика на компанията. Интегриран с комплекта Каризма ЧР, модулът възпроизвежда всеки тип информация от системата, известявайки хората за важните събития в компанията.

Топ Повече

HR Document Management

Внедряването на електронни трудови книжки, липсата на лична документация в цифров формат и трудностите при управлението на тези документи в тяхната физическа форма, неефективната комуникация между отделите на компанията, както и липсата на информация за промени в налични документи, са проблеми, които могат да бъдат разрешени чрез специализирано решение за управление.

Топ Повече

Изработени часове

Модул отбелязване на изработените часове е изключително мощен инструмент, който събира по прост и бърз начин информация относно изработените от служителите часове чрез Интернет. Продуктът носи предимството от попълването на цялата информация на едно място, директно в базата данни, и тази информация достига в реално време до присъствения график, който трябва да бъде потвърден от потребител със специални права.

Топ Повече

Контролно Табло

Модул Контролно Табло е мощно решение за бизнес сведения, специално разработено да постига съответните цифри за отделите по ЧР в организации от всякаква величина и комплексност. Модулът наблюдава дейностите и ефективността на служителите в компанията, чрез комплект от конфигуративни финансови и не финансови показатели.

Топ Повече

за обучение

Модул Обучение осигурява повишаване на ефективността на всички образователни дейности, започвайки с процес за планиране на нуждите от обучение за всеки служител, екип или отдел, оценявайки най-добрите образователни програми и техните доставчици, централизиране на образователните периоди, ефективното изпълнение и оценката на резултатите. Модулът е основна част от комплекта Каризма ЧР, с голямо въздействие при управлението на таланти и компетенции в организацията.

Топ Повече

Управление на таланти

Управление на талантите е предназначен за администриране и улесняване на процеса по подбор на персонал във всеки тип организация. Решението позволява управлението на огромен брой биографии, качени на уебсайта на компанията или на други външни сайтове за подбор, записване на потенциални кандидати в базата данни с модерни функции за търсене, избор на кандидати на базата на профили и способности, установени от вътрешните клиенти.

Топ Повече

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.