Начало I Решения I Каризма УЧК

Каризма УЧК


В модерните организации човешкият капитал замества финансовия като стратегически ресурс. Управлението на човешките ресурси прескочи обикновената административна роля, превръщайки се в ключов компонент в представянето на една организация.
 
Поради постоянно променящата се конкурентна среда, основно предизвикателство в една организация е да се поддържа и съхранява лоялността на ценните служители, което представлява разликата между компанията и нейните конкуренти. Поддържането на баланса между личните цели на служителите и целите за представяне на компанията е важно за успеха на всяка организация, тъй като компоненти като мотивация, награда или равноправно отношение към служителите определят и оказват директно въздействие върху финансовото представяне на компанията.
 
Каризма HCM  е най-мощното решение за управление на човешките ресурси, адаптирано към Румънските закони, което покрива както критичната част с  управлението на персонала и изчислението на работните заплати, така и стратегиите за инвестиране  в развитието на човешкия капитал. Каризма Управление на HCM разрешава по лесен и приятелски начин голямото предизвикателство в сферата на човешките ресурси, осигурявайки модерни функции за анализ на представянето на персонала, управление на компетенциите, планиране на обучения или програми за обучение, следвайки кариерната пътека на всеки служител в организацията. 
 
Каризма HCM  е комплексна система, състояща се от модули, покриващи различни елементи, свързани с човешките ресурси, които могат да работят самостоятелно или като интегрирани приложения. Чрез тази модулност на решението се предоставя възможността за бързо адаптиране към нуждите на всяка организация, независимо от нейната големина или комплексност, а това е предимство. Нещо още по-важно, може да се адаптира към еволюцията на човешките ресурси, базирайки се на динамиката на тези организации.
 
 

Някои от клиентите, които използват Каризма HCM 

                         

Защо Каризма УЧК

Благодарение на огромната общност от професионалисти, създадена около софтуерно решение, Каризма УЧК се базира на опита, придобит от над 500 успешни имплементации. Постоянната адаптация към законови промени, достъпът до най-мощният модул за обучение в Румъния или интерфейсът с други сериозни приложения, определят Каризма УЧК като най-логическия избор на приложение за човешките ресурси, подходящо за всеки тип организация.

Топ Повече

Предимства

Каризма УЧК е модерна платформа за оптимизация и улесняване на комплексните процеси, свързани с човешките ресурси, която помага на компаниите да повишат ефективността от инвестициите в човешките ресурси. Каризма УЧК е мощен и гъвкав инструмент, лесен за използване, осигуряващ на отдел ЧР необходимата сила и гъвкавост да посреща нуждите на всеки тип организация.

Топ Повече

Модули

Каризма HCM е интегрирана система, състояща се от отделни и перфектно интегрирани модули, както и уникална база данни, тази структура значително редуцира излишните данни. Всички модули могат да работят самостоятелно.

Топ Повече

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

препоръки

"... ..."
Cristian Iordan,
Senior Managing Partner
"... Базата данни е уникална и така е достъпна от всякъде, но ние установихме конфигурациите на приложението в централата и така служителите от цялата страна не могат да ги променят. Ние повече не се занимаваме с несъответствия и можем да извършим анализ и да генерираме различни отчети по всяко време ..."
Iulia Hurdubeţiu,
HR Director
Continental Hotels
"... От 2008 сме възложили изчислението на работните заплати на TotalSoft и сме много доволни от този избор. Качеството на предоставяните от TotalSoft услуги, доведе до развитие в нашите отношения, а именно внедряването на Charisma Управление на Човешките Ресурси във всички клонове на Румънската Група Société Générale.  ..."
Adela Jansen,
Human Resources Executive Director
BRD - Groupe Société Générale
"... ..."
Diana Dragomir,
HR Director, Fildas Trading

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.