Начало I I Каризма Офис Автоматизация I Управление на Проект

Управление на Проект


Всеки проект се базира на група дейности, базира се на време и бюджет, разпределени ресурси и многобройни доставки. Успехът или провалът на проект зависят от ефективността на всяка операция.Charisma Офис Автоматизация включва мощен модул, посветен на управлението на проекти, които целят проследяване, оценка и подобрение на всички оперативни дейности в проекта.
 
 
Финансови и оперативни предимства
 
Ефективно проследяване на проекти или договорени услуги
 • Определя и проследява на централно ниво всички въпроси, свързани с проекта: цели, разходи, краенсрок, събития, ресурси, риск, инциденти, фактури. 
 • Създава проекти базирайки се на образци, позволявайки определението на структурата на план на проект със задълженията и категориите присъствени карти по тип дейност. 
 • Възможности да се определят и наблюдават многобройни едновременни проекти, независимо от техния тип или мащаб. 
 • Осигурява модерни функционалности на планиране на проект: фази, задачи. 
 • Позволява пълно и методично покритие на проект: подготовка, планиране, изпълнение, контрол, завършване. 
 • Бързо и точно улавя всеки тип разходи, свързани с проектите. 
 • Едновременно управлява бюджети, определени към проекти на ниво задача, проект, тип задача или ресурси. 
 • Позволява прогнозиране на приходи, бюджет на разходи (бюджет време/пари) или проследяване на график. 
Увеличава оперативната производителност
 • Бързо и лесно отбелязване на ресурсите. 
 • Позволява преглед и уточнение на ниво проект или разпределение на ресурси. 
 • Фокусиране върху задълженията на служителите, а не върху административни задачи. 
 • Позволява проследяване на вътрешни инциденти или причинени от клиента на ниво проект; кой е отговорен за разрешаване на инцидента. 
 • Предлага дискусионни форуми, където служителите могат да разпространят най-добрите практики. 
 • Рационализира и автоматизира всички оперативни дейности. 
 • Възможност за проследяване на всички задачи. 
 • Осигурява бързо известяване относно важни събития на ниво проект. 
 • Минимизира не фактурираните часове и осигурява увеличение на приходите, чрез по-добро планиране на ресурсите. 
 • Позволява интеграция  с всяко решение за управление на проекти и локално се интегрира с MS Project и Primavera;  
 • Позволява импорт/експорт на данни и синхронизиране на графици с други приложения. 
Повишава ефективността от решенията на мениджмънта за постигане на цели
 • Помага проектът да бъде завършен на време и според бюджета. 
 • Определя и проследява бюджета по ресурс, задача, проект или клиент. 
 • Позволява бърза идентификация на служители или задачи с отклонения от бюджет или закъснения. 
 • Осигурява централизирана  информация за подсигуряването на правилните ресурси в проектите.  
 • Проследява графиците на проектите, показвайки  просрочени или текущи задачи.
 • Редуцира разликите между бюджетна стратегия и график на проект. 
 • Актуализира в реално време статус на проект. 
 • Осигурява постоянен и сигурен достъп до информация по проект. 
   

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.