Начало I I Каризма Офис Автоматизация I Финансово Управление

Финансово Управление


Модулът за Финансово Управление управлява операциите и изпълнението на проекта от финансова гледна точка, независимо от типа на сключените договорни условия.Решението включва инструменти за комплексно финансово управление, покривайки всички финансови процеси от издаването на фактури към клиентите до отбелязването на плащания и закриване на задължения по договори и проекти.
 
 
Финансови и оперативни ползи
 
Повишава ефективността на финансовите операции
 • Улеснява управлението на бюджета чрез определяне и проследяване по ресурси, проект или договор.  
 • Опростява фактурирането на проект и договор, разходите пресметнати и групирани по ресурс или тип задача. 
 • Осигурява точност при издаването на детайлни фактури и в предпочитан от клиента формат. 
 • Осигурява гъвкавост при издаване на фактури чрез определяне и групиране на стойности, периоди, включвайки услуги и разходи. 
 • Позволява по-нататъшен преглед на фактурите, променяйки тяхното съдържание, както и прибавяне на допълнителни изработени часове, които трябва да бъдат фактурирани. 
 • Различни типове фактури; 
 • Осигурява редовно прогнозиране на приходите на организацията.
 • Проследява и подобрява яснотата при паричните процеси, осигурявайки подкрепа при взимането на решения относно бъдещи инвестиции на компанията. 
 • Позволява записване на постъпленията от клиент или проект чрез автоматично сравнение на фактури. 
 • Съответства постъпленията от клиенти с детайли от фактури и позволява бързо възвръщане на стойности по ресурс или тип ресурс.
 • Автоматично изчисление при промяна във валутни курсове, базирайки се на плащания или дати от фактури. 
Максимизира платими приходи
 • Достъп в реално време до изявления за разходи по ресурси или проекти при избран период. 
 • Автоматизира издаването на фактури, базирайки се на съгласуваните условия по договор.
 • Възможност за използване на различни стойности за фактуриране по ресурс, използвано професионално обучение, договор или проект. 
Подобрява отношенията с клиентите на компанията 
 • Бързо и цялостно фактуриране, както и по-ниски цени за проект или договор.
 • Лесно и точно финансово управление на клиентски сметки. 
 • Възможности за използване и отбелязване на авансови плащания или непълни плащания от клиентите. 
Редуцира вътрешните разходи и увеличава продуктивността на компанията
 • Премахва излишната, ръчна и отнемаща време и пари работа. 
 • Автоматизира връщането и групирането на данни, свързани с бюджети, разходи, разпределени ресурси на ниво договор или проект. 
 • Предупреждение за срок на фактури или други финансови събития. 
 • Имплементация на работни процеси за одобрение на фактури след издаването им, според бизнес спецификите на всеки клиент. 
 • Бърз и постоянен достъп до регистъра с клиентски сметки. 
 • Предупреждение, бърз достъп и ефикасен анализ на съществуващите просрочени плащания чрез договор и/или проект.
 • Планиране на дейностите за получаване на просрочени плащания и тяхното проследяване до завършване.
 • Интегрира се с Charisma ERP или всяка друга ERP система. 
   

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.