Начало I I Каризма Контрол на Разходи I Управление на Договори

Управление на Договори


Сключването на нови договори или преразглеждане на старите договори е част от дневните дейности на всяка модерна организация. Независимо дали става дума за вътрешни договори със служители и партньори, или за външни договори с доставчици на услугите от първа необходимост (газ, вода, електричество), на хардуер оборудване, или с банки и други обекти е процес, изискващ време, финансови и специализирани правни ресурси. Процесът по избиране и одобрение, както и управлението на тези новоподписани споразумения и проследяването на тяхното изпълнение до последен етап, се нуждае от мощно и силно информационно решение за улеснение и оптимизиране на тези процеси.
 
Contract Management модул,част от Charisma Cost Control е решението, от което се нуждаете, за да проследите изцяло процеса по сключването на договор за покупки, от изготвянето му до подписване и прекратяване. Модулът е неразделен компонент за подпомагане на стратегиите на компаниите с големи проекти за покупки, като се превръща в необходимост заради своите характеристики и възможностите за интеграция с други бизнес софтуерни решения.
 

Финансови и оперативни ползи
 
Намалява разходите, определени за управление на договорите
Модул Управление на Договори елиминира остарелите практики и предлага модерни начини за управление на договорите, като обобщава данни, премахва излишния физически труд с гъвкавата конфигурация на платформата, чрез автоматизация или премахване на определени стъпки (договори за суми под определен праг не преминават през юридическия отдел повече). Изключителната конфигуративност на решението позволява определянето на процеси по одобрение, специфични за всяка компания.

Повишава съответствието и елиминира финансовите рискове
Продуктът включва инструмент, съхраняващ ” научените уроци”, и в същото време   помага на компанията да определи и наблюдава политиката и серията от правила да не се подписва договор, където глобите са по-големи от стойността .

Редуцира оперативните рискове
Модул Управление на Договори осигурява ефикасен контрол за управление на проектите, включващ предупреждения за зададени задължения, както и предупреждение за рисковете, свързани с всяко задължение. По този начин се забелязва веднага всякакво несъответствие с фирмените политики и се предотвратяват оперативните рискове за компанията..

Подобрява финансовото управление
Модул Управление на Договори осигурява пълна яснота що се отнася до договорите на компанията през целия им активен период, като помага при вземането на стратегически решения.


Характеристики
  • Проследяване на договорите и съответната информация, свързана с тях.

  • Управление на търговските и финансови въпроси, свързани с договорите: фактури от доставчици, график плащания, сигурност, банкови известия, висящи суми, глоби и т.н.

  • Контрол на инвестиционния анализ и процеса по планиране: Капиталов сценарий, Бюджетен/бизнес план, Поток пари, Ведомост.

  • Управление на неизпълненията и случаите, които се появяват по време на откриване на договорите(ticket management);

  • Управление на процеса по одобрение на плащанията по фактури на доставчика                (електронно плащане), чрез очертаване и проследяване на „дължимите плащания”, като се определят ролите, включени в процеса по одобрение и сроковете за плащане.
  • Връзка между фактурите с платени суми и бюджетните групи.

  • Управление на документи- поддръжка на работата с документи и физическите файлове във връзка с определени потоци или с откриването на договор с доставчик.

  • Мощна търсачка за бързо намиране на данни за доставчици, договори, текущи етапи в откриването на договори.

  • Историята на договорните отношения с различни доставчици, помагайки на компанията в процеса по взимане на решения.

Някои от клиентите, които използват Каризма Контрол на Разходи

  

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.