Начало I I Каризма събиране I Юридически

Юридически


Трудната икономическа обстановка кара търговските и финансови компании да се отнасят към заемите с изключително внимание и да считат заемите за критична ситуация що се отнася до приходите на компанията или клиентските услуги. Много често, сумата от вземанията, събрани в кратък период може да учуди организациите, техните усилия или усилията на компаниите, специализирани в събирането на вземанията не стигат за постигане на очакваните резултати. И така поради неуспешните дейности за отбелязване или събиране на заемите, компаниите трябва да предприемат следваща стъпка- да се справят юридически с файловете. 
 
Ето защо комплектът на Charisma Collection включва модул, посветен на законовите въпроси, което води до ефективно увеличение на дейностите за съсредоточаване на моралните и физически вреди, като по този начин се намаляват тези вреди и се увеличават шансовете за печалба на финансовите организации. 

 
Финансови и оперативни ползи
 
Редуцира оперативните разходи
 • Юридическият модул редуцира необходимите ръчни усилия чрез автоматизация на процесите за събиране на вземания от клиенти. Забележителната конфигуративност и гъвкавост на решението позволяват приспособяването на модула към специфичните нужди на всяка компания, независимо от нейната величина или бизнес сфера. 
Автоматизира процеса по събиране
 • Изключителна гъвкавост, благодарение на локална интеграция с Charisma ERP или с всяка друга система за управление на финансови договори.
 • Автоматичен импорт на данни директно от база данни на компанията, пр. всички договори със закъснели плащания, автоматично генерира активирането на юридически файлове.
 • Позволява едновременно обработване на много файлове. 
 • Актуализиране на получени авоари или фактури, прикачени към файлове, в зависимост от тяхното управление в ERP системата. 
 • Обработване на лично събиране на стоки или на ниво компания. 
Елиминира калкулацията и създаването на мерки
 • Системата елиминира калкулацията и създаването на мерки за рискове и разходи, чрез преговаряне на количества и търговски условия, отбелязване на обещани плащания и актуалните дейности в системата.

Намалява времето за анализи и повишава ефективността на служителите, отговорни за събиранията.

 • Цялостен преглед в реално време на всеки активен файл. 
 • Общ календар с планирани срокове и дейности по периоди.
 • Организира всички стъпки по обработка на  файла от началото до края.  
 • Файловете  могат да бъдат обработени, както по взаимно съгласие , така и юридически; етапите, през който преминава даден файл могат да бъдат: по взаимно съгласие, помирение, обжалване на принудително изпълнение, принудително изпълнение, обявена несъстоятелност, инспекция, съд, уведомление, наказателна жалба, призовка за плащане, отлагане на принудително изпълнение. За всеки етап могат да бъдат свързани и проследени:
  • Направените разходи от фирмата за възстановяване на задълженията по време на третирането на файла; вида на разходите е конфигуративен , но стандартно могат да се регистрират : пътуване, куриерски услуги, възстановени активи, принудително изпълнение, правни такси за марка.
  • Споразуменията и обещанията за плащане, получени от компанията по събиране на вземанията. Системата предоставя автоматична съпоставка между отбелязаните обещания и ефективните постъпления, управлявани от Charisma ERP 2010 или всяка друга  ERP система. 
Цялостно решение
 • Модулът активира и обработва файлове за дебити, лизинг, несъстоятелност, висящи/неизплатени. 
 • Осигурява бърза калкулация и анализ на всички появили се типове разходи във всеки файл.  
 • Юридическият модул позволява лесно управление и проверка на фактурирани такси и разходи за събиране. 
 • Модулът осигурява управление на документи чрез събиране и подреждане на физически документи за всеки файл или степен, през която минава файла.
 

Някои от нашите клиенти, които използват Каризма събиране

      

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.