Начало I I Каризма събиране I Придобиване

Придобиване


Когато всички опити да се убеди нередовния платец  да покрие задълженията си се провалят, се задейства процес по придобиване, който стартира с гаранция, осигуряваща този заем, или дори с транзакция на обекта. Модул придобиване оптимизира  управлението на придобитите активи, както и допълнителните такси, които потребителят трябва да плати за да покрие разходите по придобиване на продавача.
 
 
Финансови и оперативни ползи
 
Намалява загубите на финансовите компании
 • Пълно и актуално изображение в реално време на финансовото състояние на договорите и  на необходимите връщания на задълженията.
 • Единна и пълна организация на събраните активи, основаваща се на идентификационен номер на моторно превозно средство, в случаите на конфискувани превозни средства.
 • Бързо изчисляване на таксите за фактуриране в процеса на ново влизане в притежание, както и на текущата стойност на възстановения актив.
Оптимизира и автоматизира операционните процеси
 • вписване на всички разходи, направени от новото влизането в притежание, съхранението и поддръжката на иззетия обект докато е притежание на компанията,  както и автоматично счетоводство за тези разходи.
 • автоматично изчисляване на трансферната стойност, равна на размера на нефактурирания капитал към момента на прекратяване на договора от двете заинтересованите страни. 
 • автоматично или ръчно свързване с отдела по  управление на описите, основаващо се на данни от системата ERP, а в случай на  Charisma ERP 2011,която е локално интегрирана с  Charisma Collection, и пълен опис на иззетия обект (записан в  NIR регистър) и договора за отдаване под наем като финансова сила.  
 • интеграция с управлението на недвижимите имоти в случаите, в които не са вече обезценени в счетоводната система на фирмата (например: оперативен лизинг).
 • управление на обекта до неговата продажба.
 • управление и проследяване на иззетите обекти чрез специфични характеристики и според цената.
 • измерва ефективността на бизнеса на компанията чрез бърз и пълен достъп до цялата финансова и операционна информация, свързана с договори, сделки и техните решения.
 • внася  последователност в бизнеса чрез яснотата, създадена между модулите  и функционалностите на Charisma Collection 2010. Животът на възвърнатото имущество приключва посредством продажба (преместване на активи чрез фактура за продажба) или посредством  рефинансиране или отдаване под наем (преместване на активи чрез договор за лизинг).


Някои от нашите клиенти, които използват Каризма събиране

      

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.