събиране

С помощта на модул Collection, Финансовите организации, предлагащи разнообразни услуги както и компаниите, специализирани в събиране на висящи заеми,  ще могат оптимално да организират усилията си при събирането на тези вземания. Чрез прости, но конкретни стъпки, те ще имат възможност да разпознават нередовни платци, да създават регистър на нередовните платци и да управляват техните сметки, да следят и завършат процеса по събиране на вземанията.


Финансови и оперативни ползи


Редуциране на аналитичното време и повишаване ефективността на занимаващите се със събиране на вземанията чрез:

 • Ефективна система за картотекиране на нередовни платци – установяване на длъжници,  групирането им,  основаващо се на нивото на неизпълнение на задълженията и създаването на досие.
 • Автоматизиране на процесите по събиране – вписване или отписване от регистъра на нередовните платци, основаващо се на появата на плащания в системата и погасяването на фактури.
 • Проследяване на действията, което върви заедно с текущите сметки, а също така  се осигурява  достъп до цялата история на предишните процеси по събиранията- текущ статус, завършени етапи, бъдещи етапи, размер на задълженията, притежател на сметките, останали дни до изпълнение на задълженията.
 • Координация и организация на изпълнение на задълженията, паралелно или свързано, в зависимост от индивидуалните умения,оптимизирайки по този начин  работата на всеки служител, отговарящ за събиранията. Системата позволява на всички служители или мениджъри да се информират по време на процеса по събиране на вземанията за недовършени или бъдещи задължения. 

Представяне на специални доклади по процеса на събиранията:

 • Кратък доклад за регистъра на нередовните платци – представя резюме за всички отворени досиета, класифицирани по статус, притежател , вид продукт и т.н с групирани дейности.
 • Обобщен доклад за ефективността на дейностите - предоставя пълна информация за всички дейности, свързани с процеса по събиранията. Отговорника на екипа, мениджъра или координатора могат да следят колко случая са отворени, за действията, които трябва да се предприемат в определен срок от време, кой е отговорен и т.н, като по този начин се оценява представянето на служителите, отговарящи за събиранията.
Оптимизира техническите  дейности и редуцира вътрешните разходи чрез: 
 • Премахване на физическия труд,  едновременно  скъп и отнемащ време, необходим за организиране на плащанията и комуникацията с клиентите , имащи задължения.
 • Достъп до обобщена  информация от база данни за клиенти, контакти, фактури, извънредни или авансови плащания, гаранции, пресметнати наказания или оставащи дни до плащанията.
 • Достъп до бърз и цялостен преглед на просрочените сметки, включващ информация, отнасяща се до взаимоотношения с клиент, установяване на бизнес отношения, разпределение на сметки, обещани суми.
Изключителна гъвкавост 
 • Определяне, персонализиране и управление на стратегиите за събиране на дължимите суми посредством начини за  информиране на клиентите и определяне на сроковете за тяхната реакция и за покриване на просрочените дългове (SMS - 1 ден, телефонно обаждане - 5 дни, писмо - 10 дни). 
 • Процесът по събиранията включва етапи, условия, автоматични или физически действия, различни роли. 
 • Мулти - езикова платформа ( съществува вече на 4 международни езика). 
 • Въвеждане на Charisma ERP 2011 или друга ERP система на място.

Намалява клиентските задължения, оптимизира печалбите и увеличава наличните пари

 • Структуриран процес по събиране на вземания, базиран на спецификите на всяка компания. 
 • Намалява стойността на  DSO индикатор (дни с неизплатени суми) чрез намаляване на средния брой дни, необходими да се обърнат задълженията в кеш. 
 • Генерира бързо възвръщане на инвестицията благодарение на ниската цена за притежание и бърза имплементация.
 

Някои от нашите клиенти, които използват Каризма събиране

      

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

препоръки

"... Charisma Collection ни осигури структурирано управление на целия процес по събиране на вземанията, както и точна информация за клиентите ..."
Bogdan Mîrza,
Technical Director Charisma Business Applications
EFG Leasing

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.