Начало I I Каризма събиране

Каризма събиране


В неблагоприятни икономически ситуации, основно конкурентоспособно предимство на организациите става наличието на паричен баланс. Това е защото усилията за събиране на вземанията от клиентите се превръщат в предимство, служителите губят сериозно време за обработване на фактурите и получаването на тези вземания. Обикновено процедурата включва много отдели, като продажби, финанси, връзки с клиентите, както и много външни компании в случай на аутсорсинг на събиране на дебити или законови дейности. Тъй като наличието на пари/кеш е изключително критично,  осигурявайки  си стабилност и ловкост при възползването от нови бизнес възможности, компанията трябва бързо да предприеме мерки , за да елиминира опасността, отнасяща се до позицията й на пазара и връзката и с клиентите.
 
Charisma Collection е мощно софтуерно решение, специално създадено за разрешаването на всякакви дейности, свързани със събирането на вземания,  както и за процесите по придобиване и препродажба. Платформата ще доведе до подобряване ефективността на  процеса по събиране на вземанията, увеличаване на парите в наличност и намаляване на разходите по управлението на получените пари от клиенти. 
 
Charisma Collection комплект включва серия от модули покриващи всички сфери,специфични за процеса по събиране на вземанията. Модул Събиране е посветен на събирането на вземания, Юридическия модул оптимизира управлението на нравствените и физически щети, Модул придобиване оптимизира управлението на събраните активи, както и допълнителните глоби, които потребителят трябва да плати за да покрие разходите по придобиване на продавача  и модул Препродажба оптимизира процесите по придобиване и препродажба на събраните активи. Тези модули могат да действат като самостоятелни приложения, но като интегрирани се превръщат в най-силното имплементирано решение за събиране на вземания в Румъния. 
 

Някои от нашите клиенти, които използват Каризма събиране

        

        

  

Защо Каризма събиране

Charisma Collection е единственото решение, посветено на събиране на вземанията, което локално е интегрирано с ERP, HR или CRM решения, осигурени от най-силните доставчици в света. Така разполагате с едно цялостно решение, до което имате достъп от всякъде и по всяко време, чрез мобилно устройство с Интернет достъп и крайната му цена за придобиване (TCO) е неповторима .

Топ Повече

Ползи

Автоматизирането на процеса по събиране на вземанията от клиенти прави Charisma Collection най-доброто решение за увеличаване на парите в наличност и изгодите на компаниите в трудна икономическа ситуация. Изключителната конфигуративност и гъвкавост на решението позволяват адаптирането на оперативните работни процеси към спецификите на всяка организация, независимо от нейната величина.

Топ Повече

събиране

С помощта на модул Collection, Финансовите организации, предлагащи разнообразни услуги както и компаниите, специализирани в събиране на висящи заеми, ще могат оптимално да организират усилията си при събирането на тези вземания. Чрез прости, но конкретни стъпки, те ще имат възможност да разпознават нередовни платци, да създават регистър на нередовните платци и да управляват техните сметки, да следят и завършат процеса по събиране на вземанията.

Топ Повече

Придобиване

Когато всички опити да се убеди нередовния платец да покрие задълженията си се провалят, се задейства процес по придобиване, който стартира с гаранция, осигуряваща този заем, или дори с транзакция на обекта. Модул придобиване оптимизира управлението на придобитите активи, както и допълнителните такси, които потребителят трябва да плати за да покрие разходите по придобиване на продавача.

Топ Повече

Юридически

Юридическият модул води до ефективно увеличение на операциите за събиране на морални и физически щети, като така намалява вредите и повишава шансовете за печалба на финансовите компании.

Топ Повече

Препродажба

Само близка връзка между процеса по събиране и продажба, фактуриране и останалите оперативни дейности води до предимството от подобрение на управлението на иззетите авоари, ускоряване на придобиването и оптимизация на работния капитал. Модул препродажба носи ползите на проследяване на целия процес по събиранията и продажбата на събраните активи, улеснявайки позиционирането на продукта за продажба или наем.

Топ Повече

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

препоръки

"... ..."
Ştefan Pată,
Responsabil Direcţia Risc
"... След 3- месечни проучвания на пазара, Кронос Рикавъри Мениджмънт се спират на вертикалното решение  Charisma Collection на TotalSoft, базирано на платформата MS Dynamics CRM, защото: „Нямаше друго решение, което да покрива напълно нуждите ни, а именно да предлага модули за телефонно събиране, събиране на взимания на място и съдебно събиране.” ..."
Borislav Hristov,
Chief Executive Officer
Kronos Recovery Management
"... След 3- месечни проучвания на пазара, Кронос Рикавъри Мениджмънт се спират на вертикалното решение  Charisma Collection на TotalSoft, базирано на платформата MS Dynamics CRM, защото: „Нямаше друго решение, което да покрива напълно нуждите ни, а именно да предлага модули за телефонно събиране, събиране на взимания на място и съдебно събиране.” ..."
Borislav Hristov,
Chief Executive Officer
Kronos Recovery Management
"... ..."
Andreea Flangea,
Credit Controller

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.