Bog’art

Групата компании Bog’art избра Каризма Ентърпрайз

Постижението е изключително, може да се усети много силно. Хората  работят много по-добре, няма повече хаотични дейности. Преди, всяка фактура, дори най-обикновена квитанция трябваше да се описва поне два пъти. По този начин времето за обработване на информацията е редуцирано поне наполовина. И в някои случаи, спестяването на време е част от месечния дневен ред



Alexandru Cârstoiu, IT Manager
Компанията
Bog’Art е частна строителна компания, която  през 2008 успява да прескочи прага от 93 милиона Евро оборот, осигурявайки си място сред трите топ строителни компании в страната. 
 
Чрез компанията Bog'Art Leipzig в Германия и дъщерните филиали в Букурещ, Тимишоара, Констанца, Питещи, Bog'Art осигурява строителни дейности както в Румъния, така и в чужбина. 

 
Ситуацията
Първият проблем, който трябваше да се разреши беше бързото обработване на огромен обем информация, специфичен за строителна компания, която постоянно се развива. Компанията се нуждаеше от система, която да разбира като цяло и по комплексен и пълен начин информацията в отдели като производство, финанси-счетоводство, покупки и продажби, инвентар, дълготрайни активи, да я обобщава и  да помага на всички тези бизнес компоненти да работят заедно.
 
Освен това времето за реакция все повече нарастваше, ставаше все по-трудно да се работи с информацията и започнаха да възникват някои дребни проблеми, свързани с точността на резултатите. "Трябваше да престанем да въвеждаме информацията много пъти в много приложения, а автоматично да я получаваме и сравняваме с тази от другите отдели; имахме нужда всичко да протича гладко, бързо и автоматично.Наш главен приоритет бе спестяването на време " Alexandru Cârstoiu, IT Мanager, Bog’art.

На първо място имахме нужда от ERP решение, и след това от решение за бизнес сведения. "Времето за изпълнение на проект, за отговор, за осигуряване на информация и отчитане на резултатите, необходими за вземането на решение, означаваха много, но най-вече значение имаше точността на тези резултати", Alexandru Cârstoiu, IT Мanager, Bog’art.
 
Когато през 2002 Bog’art взеха решението да имплементират такава система, вече познаваха TotalSoft, от които през 1997 бяха закупили решението за управление на проекти Primavera. Всъщност, "Интеграцията на  Primavera с Charisma Enterprise беше важният елемент, който ни накара да изберем  TotalSoft  като основен доставчик на софтуерни решения за  Bog'Art" Alexandru Cârstoiu, IT Мanager, Bog'art.
 
Друго предимство беше, че екипът на  TotalSoft се състоеше от специалисти,  много добре запознати  със строителния сектор, нещо, което доведе до "пълно разбиране на нуждите на  Bog'art и осъществяването им в специфична информационна система”, оценява Alexandru Cârstoiu.

 
Решението
Проектът за  Bog'art стартира с внимателно изследване и разбиране на нуждите и изискванията на компанията, което бе последвано от дискусии и анализи заедно със служителите на  Bog'art, които директно имаха отношение, но също така и с крайните потребители на информацията - Висшето Ръководство на компанията. "Важен момент беше прехвърлянето на данните от старата система в новата, този момент беше повторен чрез тестване, анализ и корекции на първоначалните данни. След успешното извършване на имплементацията с колегите от TotalSoft, ние продължихме да разработваме специфични отчети и възможности, възползвайки се от отворената и модулна система на Charisma" казва Alexandru Cârstoiu.
 
Имплементацията беше комплексен процес и бе направена на повече степени, тъй като освен имплементацията на  стандартните модули на  Charisma, включваше и интеграция с продукта Primavera, последвани от серия допълнителни разработки, поискани от Bog'art и дори разработването на  Business   Intelligence решение.
 
Проектът не беше никак лесен. "Всяка имплементация с такива размери означава стотици часове работа, десетки нощи за анализиране и тестване, огромни количества кафе и търпение от двете страни, но "крайният ефект е колосален", оценява  IT Manager на  Bog'art.
 
За TotalSoft, Bog'art бе истинско предизвикателство, първо поради тяхната комплексна дейност, и огромния обем информация и данни (за клиенти, доставчици, фактури, всички видове информация от касови бележки до крайни спецификации), и второ заради продължителната разработка на нови допълнения.

 
Резултатите
Днес, Bog'art използва предимствата на много добре съставена информационна система, чийто основен стълб  е Charisma Enterprise. Сега , информацията е достъпна от всеки браузер и навсякъде по света. Независимо дали в Букурещ, Париж или Тимишоара, служителите на  Bog'art  имат достъп до информация, могат да се консултират с документи и да взимат спонтанни решения, позовавайки се на тези данни.
 
 
Но нещата не спират до тук. Bog’art спестява време, а това е огромно предимство: за IT отдела, основните потребители и мениджъри. "Постижението е изключително, може да се усети много силно.Сега разполагаме със солидна информационна структура. Преди, всяка фактура, дори най-обикновена квитанция трябваше да се описва поне два пъти. По този начин времето за обработване на информацията е редуцирано поне наполовина. И в някои случаи, спестяването на време е част от месечния дневен ред." 
 
В същото време, благодарение на качеството на информацията, вземането на решения става много по-бързо, като по този начин се увеличава времето за реакция.
 

Други препоръки

Други клиенти

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.