BRD - Groupe Société Générale

TotalSoft изчислява работните заплати на BRD - Groupe Société Générale

От 2008 сме възложили изчислението на работните заплати на TotalSoft и сме много доволни от този избор. Качеството на предоставяните от TotalSoft услуги, доведе до развитие в нашите отношения, а именно внедряването на Charisma Управление на Човешките Ресурси във всички клонове на Румънската Група Société Générale. Adela Jansen, Human Resources Executive Director

Компанията
BRD - Groupe Société Générale е втората по големина банка в Румъния, според размера на активите си и е част от Group Société Générale, една от най-големите банкови групи в Евро зоната. В Румъния, BRD - Groupe Société Générale има почти 10 000 служители, чрез мрежа от над 800 агенции в цялата страна. Компанията има 2,4 милиона активни клиенти и над 2,2 милиона издадени карти до момента.

 
Ситуацията
С цел повишаване качеството на услугите, свързани с изчислението на работните заплати на служителите на банката и дъщерните дружества, BRD - Groupe Société Générale започна през 2007 задълбочено проучване на пазара, за да намери най-подходящия доставчик на услугата за изчисление на работни заплати.
 
В допълнение към модула за изчисление на работните заплати, избраният доставчик трябваше да осигури софтуерна платформа за събирането на цялата информация, необходима за обработка на работните заплати, която да може също така да бъде интегрирана със софтуерната система, предназначена за управлението на човешките ресурси, използвана вече от BRD - Groupe Société Générale (Peoplesoft HRMS - Oracle).
 
Решението
Избраното решение се състоеше от платформата Charisma Портал за Управление на Човешките Ресурси, предоставено от TotalSoft. Изборът на TotalSoft като доставчик на софтуер, беше фокусиран от една страна върху интеграцията на Charisma Портал за Управление на Човешките Ресурси с Peoplesoft, приложение, използвано във всички държави, в които банковата група присъства, и от друга страна широката гама от технически изисквания за повишаване на качеството на комуникацията със служителите, като например изпращането на криптирани фишове по електронен път.
 
Първата фаза на проекта бе внедряването на софтуера Charisma Портал за Управление на Човешките Ресурси като платформа, с възможност за събирането на  информация, необходима за изчислението на работните заплати (Януари 2008). Още на следващия месец, заплатите на всички служители от BRD Groupe Société Générale бяха изплатени, според изчисленията на новата система, като служителите се възползваха и от новите функции на системата: получиха фишовете със заплатите си в PDF формат, чрез криптиран имейл, с индивидуални пароли, генерирани от системата и изпратени чрез SMS.
 
На кратко, само месец след стартирането на проекта, TotalSoft започна автоматично да генерира файлове, изпращани като прикачени файлове по електронна поща до 9,000 получатели, както и 9000 PIN кода, изпратени чрез SMS- задачи, които вече се изпълняват само с едно единствено движение и отнемат не повече от 2 часа.
 
Следващата фаза на проекта се състоеше от създаването на интерфейс между Charisma HCM Portal и Peoplesoft, интерфейс, който да може да реши необходимостта за импортиране на данни от външни приложения, с цел изчисление на работните заплати.
 
Тъй като TotalSoft можеше да внася промени по липсващите данни, получени от приложението Peoplesoft, се появи абсолютната нужда от интерфейс между двете приложения за синхронизиране на тези промени. Интерфейс потоците за прехвърляне на данни бяха автоматизирани, каналите за предаване на информация напълно осигурени и файловете- криптирани с удостоверения и криптографски ключове.
 
И така, проектът, предоставен от TotalSoft включи развитието на интерфейс с два компонента:
  • Интерфейс плащане (PeopleSoft – Charisma HCM Portal) – дневна честота;
  • Интерфейс връщане (Charisma HCM Portal – PeopleSoft) – месечна честота.
Внедряването на системата за изчисление на работните заплати бе едно от най-важните представяния за Румънската ИТ сфера. В допълнение към сложността на подобен проект, включващ обработването на месечните заплати на над 10,000 служители, проектът включваше също така и ограничения във времето, пълна конфигурация и приспособяване на Charisma HCM, а бе завършен само за няколко месеца.
 
Резултати
Екипът на Отдел ЧР се ползва от предимствата на платформа, предоставяща незабавен достъп до данните на всички служители, посредством уеб модула на системата, Charisma HCM Portal.
 
С помощта на Charisma HCM Портал, отдел ЧР може да генерира по искане на служителите, различни сертификати, удостоверения, включително документи, необходими за получаването на банкови кредити. В случай, че някой служител е изгубил или изтрил имейла с фиша за заплатата си, може да уведоми отдел ЧР и да го получи през Charisma HCM Portal.
 
Сред ползите от аутсорсинг на  тези услуги към TotalSoft, могат да бъдат разграничени следните:
  • Редуцира оперативните разходи, чрез намаляване на времето, необходимо на отдел ЧР за провеждането на продължителни дейности като изчисление на болнични, молби за издаването на удостоверения, актуализация на данните за служител и др.;
  • Намалява разходите за канцеларски материали, заменяйки разпечатването на фишовете с изпращането на електронни;
  • Повишава продуктивността на отдел ЧР, улеснявайки комуникацията със служителите, разпръснати в цялата страна (информацията от приложението за ЧР на TotalSoft е достъпна за всички служители на BRD);
  • Мотивира служителите на компанията;
  • Осигурява бърз достъп до информация за служителите, чрез уеб интерфейс, като информацията 
“От 2008 сме възложили изчислението на работните заплати на TotalSoft и сме много доволни от този избор. Качеството на предоставяните от TotalSoft услуги, доведе до развитие в нашите отношения, а именно внедряването на Charisma Управление на Човешките Ресурси във всички клонове на Румънската Група Société Générale. Освен това с преминаването на BRD към новата система за управление на човешките ресурси, което беше пилотен проект в световен мащаб, TotalSoft доказа бърза адаптивност, чрез интерфейс на двете системи.Като цяло, сътрудничеството с TotalSoft допринесе за оптимизиране на дейностите, свързани с изчислението на работните заплати и съответните услуги.” Adela Jansen – Изпълнителен Директор ЧР, BRD - Groupe Société Générale.
 

Други препоръки

Други клиенти

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.