EFG Leasing

EFG Leasing повиши своята ефективност при събирането на вземанията с помощта на CRM платформата, осигурена от ТоталСофт

Charisma Collection ни осигури структурирано управление на целия процес по събиране на вземанията, както и точна информация за клиентитеBogdan Mîrza, Technical Director Charisma Business Applications

Компанията
EFG Leasing IFN SA, Румънската лизинг организация от групата на EFG Eurobank, е един от основните играчи на пазара за финансови услуги на Балканите, с присъствие в България, Сърбия, Полша, Турция, Украйна и Кипър, а в Гърция, чрез организацията майка: банка Eurobank Ergasias. В Румъния, Eurobank EFG е основният акционер в  Bancpost, която специализира в различни сфери като лизинг, застраховане, капиталови и фондови пазари.

 EFG Leasing основава своята дейност през 2006, като само за четири години, успява да достигне топ десетте лизинг компании в Румъния, благодарение на своята бизнес ориентация към комплексни и важни проекти. EFG Leasing е известна с финансирането на големи организации, топ играчи в различни сфери на дейност, предоставящи финансови продукти с висока добавена стойност като: оборудване и съоръжения на лизинг за индустриално развитие и модернизация на производствени мощности. Друга дейност на компанията е недвижимото имущество на лизинг, където става въпрос за големи транзакции, като EFG Leasing финансира проекта от началото на строежа до последното необходимо оборудване (индустриални сгради, хотели, шопинг центрове).

Към момента, EFG Leasing управлява повече от 1000 клиенти и около 3 000 договора. В края на 2010 активите на компанията достигат около 150 милиона Евро.


Ситуацията
Сред възникналата икономическа криза в Европа, управата на Eurobank решава да възприеме по-предпазлива финансова политика, обръщайки по-голямо внимание на анализа на риска и задълженията на клиентите. Икономическият анализ показва по-висок процент при закъснелите плащанията, което води до увеличаване дейностите по събиране на вземанията, труден за управление процес, без назначаването на допълнителни човешки ресурси. Като превантивна мярка EFG Leasing решава да имплементира решение за управление на клиентите и събиране на вземанията, създадено да поддържа тази дейност по време на критичните периоди, предвид световното икономическо състояние. Освен това, една информационна система би премахнала нуждата от назначаването на допълнителен персонал.

“На ниво група в EFG Eurobank, бе решено, че процесът по събиране на вземанията трябва да бъде подпомогнат от информационни процедури и инструменти, тъй като нямахме съответния опит. Например до 2009 имахме само едно прекратяване на договор" Madalina Paraschivescu, Оперативен Директор, EFG Leasing.


Решението

EFG Leasing управлява своя основен бизнес с Каризма, ERP решението, създадено от ТоталСофт, партньор на Майкрософт. Портфолиото от продукти на ТоталСофт включва и Charisma Collection – приложението за събиране на дългове, разработено върху CRM платформа на Microsoft Dynamics. Анализирайки това приложение, бе доказано, че спецификациите на решението посрещат изискванията на EFG Leasing, предвид факта, че продуктът вече се използваше от някои от основните лизингови компании на местния пазар. Анализът разкри също така, че разработката върху CRM платформа включва огромна използваемост и изгодна цена. Затова EFG Leasing избра Charisma Collection и ТоталСофт.

“Charisma Collection, приложението за събиране на вземания ни предостави 2 конкретни предимства: лесна интеграция с ERP приложението, от което трябваше да се извличат данни, и леснота за ползване, като продукт на Майкрософт” Madalina Paraschiv.

Дискусиите за покупка и персонализиране на решението бяха през 2008, а през Май 2009, започна разработването на Charisma Collection за EFG Leasing . Проектът започна с анализ, необходим за спецификациите на приложението и типа данни, които трябваше да бъдат внесени от Каризма. Основният елемент беше определението на персонален работен процес, адаптиран към вътрешните процедури на компанията.

 Двете приложения CRM и ERP се синхронизират дневно, данните автоматично се извличат през нощта и са на разположение на служителите на следващата сутрин. В зависимост от предоставените финансовите данни, приложението автоматично генерира задачи за събирането на вземанията. Назначението на задачите става ръчно от Мениджър Събиране на Вземания, в зависимост от това кой служител, включен в процеса по събиране на вземания е на разположение.

Съобщения за разпределение на задачите се получават по имейл в  Microsoft Outlook, което все още не е интегрирано в  CRM. Взаимодействието с клиентите става предимно по телефона в първата фаза, чиято цел е клиентите да бъдат информирани и да се получи обещание за плащане. След предоставянето на резолюция, случаят е затворен и операторът може да премине към следващо задължение.

При нужда на клиентите се изпращат предупредителни писма, чрез традиционните канали за комуникация (имейл, факс). Документацията по тази дейност не се съхранява в CRM, а на специален сървър, който е достъпен за целия екип. Управата има постоянен достъп до отчети по дейността и може да взима решения относно допълнително разпределение на задачите, тип резолюция или ниво на случая.


Резултатите

След имплементирането на Charisma Collection, разработена от Тоталсофт върху CRM платформата на Microsoft Dynamics, бе изпълнена целта на проекта –  придобиването на изключително интелигентен инструмент за събиране на вземанията. Проектът донесе предимства за компанията като:

 • Структурирано управление на процеса по събиране на вземанията, чрез прецизно приложение на вътрешните бизнес процеси и внимателно наблюдение на всяка фаза. Благодарение на Charisma Collection, компанията получава  ясна представа за дейностите и решенията, които трябва да вземе.

“Charisma Collection ни осигури структурирано управление на целия процес по събиране на вземанията, както и точна информация за клиентите”,  Madalina Paraschiv.

 • По-добър контрол върху процеса по събиране на вземанията, осигурявайки на екипа достъп до детайлна информация за взаимодействието с клиентите и намеса в процеса в случай на ескалиране. С Charisma Collection, управата на компанията точно проследява задачите на всеки служител;
   
 • По-висока продуктивност на всеки служител, чрез по-бърз достъп до информация за клиентите и тяхната история с EFG Leasing;
   
 • Премахване на грешки, чрез автоматични процеси и подкрепа при електронните работни процеси. Използването на CRM осигурява поддръжката на вътрешните процедури и премахва човешките грешки при работата с физически документи;
   
 • По-голяма яснота относно обема задачи, разпределен на всеки служител, чрез отчети за дейността. На тази база , Мениджър Събиране на Вземанията има достъп до работата на всеки служител и може да преразпредели задачите, за да бъде избегнато прескачането на някои крайни срокове;
   
 • “Чрез Charisma Collection балансираме натовареността на служителите и по този начин се повишава продуктивността и ефективността от процеса по събиране на вземанията.”  Madalina Paraschiv, Оперативен Директор EFG Leasing;
   
 • Поддържане на история на клиентите и съответните документи,  както и бърз достъп на служителите до нея;
   
 • По-добри взаимоотношения с клиентите, чрез получаване на обратна връзка от тях относно съществуването на задължения преди изпращането на предупредителни писма. Бързият контакт с клиентите позволява разрешаването на административни проблеми;
   
 • Поддържа постоянен разхода за човешки ресурси. Приложението до толкова е улеснило работата, че всеки служител лесно може да се справи с огромен брой задачи;
   
 • Освен това, благодарение на стандартизация на процесите, служители от различни отдели, са включени в процеса по събиране на вземанията;
   
 • Бързо възприемане. Създадена върху Microsoft платформа,  Charisma Collection има ясен и лесен за използване потребителски интерфейс, специфичен за Microsoft и следователно добре познат. Това означава кратък период за обучение, и висока степен на възприемане от потребителите. Приложението се е превърнало в платформа за комуникация между служителите, сближавайки ги по този начин.


Предвид тези предимства, EFG Leasing планира разширяване на функционалността на Charisma Collection, чрез имплементацията на два допълнителни модула:

 • Модул Съдебни спорове – посветен на юридическия отдел и управлението на файлове с висящи съдебни спорове (несъстоятелност и банкрут, ограничаване на достъп в случай на прекратен договор и др.);
   
 • Contencios Module – модул, посветен на възстановяване на активи, отнасящи се до прекратени договори, проследяване на документи, поверени на компании за възстановяване и последващо управление на възстановени имоти: информация за препродажба и т.н

Други препоръки

Други клиенти

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.