Villeroy & Boch

Charisma HCM осигурява решение за управление на човешките ресурси за представителството на Villeroy & Boch в Румъния

Имаме също така интегрирани функции за изчисление на производителността и бонуси за добре свършена работа, подобна информация е достъпна с единствено движение в систематаMihaela Daniela Nagy, HR Manager

Компанията
Mondial Lugoj е компания за производство на санитарен фаянс, с 40 годишна традиция и портфолио от продукти, признато на международно ниво. През 1996, Mondial Lugoj е закупена от Немския Концерн Villeroy & Boch AG, който поема мажоритарния дял от акции, превръщайки Румънския производител в най-голямата производствена единица в групата, заедно с фабриката в Унгария. Така Mondial достига оборот от 26 милиона EUR, 850 служители и продуктова линия с капацитет от 100.000 бройки на месец.

От 1996, Villeroy & Boch AG инвестира сериозно в развитието на Lugoj. Основните инвестиции са фокусирани върху производството на санитарен порцелан, където производствената технология се модифицира до 90 % от момента на нейната покупка. Направена е инвестиция и в софтуерна инфраструктура, чрез избора на решението SAP за управление на финансово-счетоводната дейност. Едновременно с инвестицията, е предоставено и специализирано обучение на служителите на местно и международно ниво.


Ситуацията
През 2008, започва преразглеждане на процесите, свързани с човешките ресурси и модернизация на дейностите, като едновременно се провежда анализ на методите, с които се извършват определени дейности в отдела. Прави се оценка и на информационната система на компанията, която съдържа вътрешно фирмено решение, покриващо само дейностите, свързани със заплащане на работните заплати. Този процес изисква усилията на четирима души и отнема 2 дни, през които те изцяло се занимават с изчислението на работните заплати, като носят отговорност за заплатите на няколко стотин души. Следващата стъпка се състои в поддържане на получената информация, което обаче често изисква извънреден труд, за да бъдат приключени навреме задачите.

Информацията за човешките ресурси се управлява в  excel file, от който се извлича месечна информация, която по-късно се попълва ръчно в стандартна форма за отчет, изискана от централата в Германия. При тези условия, въпреки че отчетът е кратък и информацията се ограничава до цифрови записи за служителите, се губи  много време за проверката им.

Тогава се взима решението да бъде закупено специализирано софтуерно решение, с цел отстраняването на всички тези дефекти. Процесът по придобиване на система следва три ясни критерия: новият софтуер трябва да обединява в единна база данни изчислението на работните заплати и дейностите, свързани с човешките ресурси, да поддържа създаването на комплексна база данни, съдържаща пълна информация за служителите на компанията и да осигурява интерфейс за интеграция със системата SAP, използвана за отчетните дейности в цялата група.

“Предвид специфичните изисквания на Villeroy &Boch, трябваше да сме сигурни, че имплементацията на румънско приложение не би създала проблем. При избора на Charisma HCM, се убедихме, че всички предварително установени критерии са изпълнени, особено предвид това, че приложението наTotalSoft вече имаше интерфейс със SAP; освен това от финансова гледна точка, се възползвахме от най-доброто съотношение качество-цена” казва Mihaela Daniela Nagy – Мениджър ЧР в Mondial SA.


Решението
Внедряването на Charisma HCM в Mondial представлява истинско предизвикателство и за двата екипа, тъй като компанията работи на постоянна база, като този аспект намира отражение в редица специфични отчети и  елементи за изчисление на заплатите. Например, изчислението на заплатите се извършва според няколко категории: служители, които работят по индивидуални споразумения, служители, на които се заплаща според броя изработени часове, или служители, на които се заплаща по договорени фиксирани заплати. Всички тези изключения трябваше да бъдат създадени и интегрирани в Charisma.

“Имаме също така интегрирани функции за изчисление на производителността и бонуси за добре свършена работа, подобна информация е достъпна с единствено движение в системата” казва Mrs. Nagy.


Освен че е адаптирана към специфичността на Mondial , Charisma HCM включва също така и модул достъп-график, който от Януари 2011 ще осигурява график информацията, необходима за изчисление на заплатите, както и обучение, одит и модули за подбор на персонал. По този начин решението на TotalSoft осигурява контрол върху процесите, свързани с ЧР и точност на данните, както и възможност да бъдат определение контролни ключове за всяка стъпка в процеса и да бъде назначен съответния отговорник.


Резултатите
Основно предимство при изчислението на заплатите след внедряване на решението:
“Използвайки Charisma, нещата просто станаха по-лесни и ясни;  огромният обем работа при приключването на всеки месец намаля, сега използваме служители само за проверка на контролните ключове, като отчетите към централата са толкова комплексни, колкото е необходимо.” казва г-жа Nagy.

Друго забележително постижение е интеграцията на Charisma със SAP, данни от едното приложение се експортират  автоматично към другото. В момента TotalSoft работи по въпроса за интерфейс с Global HR, Решението за ЧР, използвано от групата, което цели да създаде обединена база данни за 9800 служители. Когато този проект бъде завършен, Charisma ще може да възпроизвежда данни в реално време, без никаква локална намеса. Ще премахне дейностите, отнемащи време, които все още изискват много внимание.

Сравнявайки изискванията с ползите, придобити след внедряването на Charisma, стигнахме до заключението, че целите са изпълнени и Mondial е създала решение с база данни за ЧР, толкова детайлно, че „ако пожелаем, можем дори да разберем кой номер обувки носи всеки служител”, шегува се Мениджър ЧР.

Други препоръки

Други клиенти

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

препоръки

"... ..."
Julia Mikó,
General Manager

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.