Pet Product

Каризма ERP подкрепя „Продукти за домашни любимци” в битката срещу международните вериги

Решението Charisma ERP беше видяно в последния момент- по това време вече бяхме наясно какви улеснения бихме желали да ни осигурява едно истинско ERP решение. Какво ни убеди? По време на представянето на решението ние задавахме въпроси, на които екипът на ТоталСофт успя да отговори - това беше химията за успешно партньорствоCristian Pop, President & CEO

Компанията
„Продукти за домашни любимци”ръководи 23 магазина в Румъния, най-голямата мрежа на местния пазар за домашни любимци, и покрива бизнес, търговия и дистрибуция на храни, продукти и аксесоари за домашни любимци, както и огромно разнообразие от животни за продажба. 2009 донесе оборот от близо 9 милиона Евро, поставяйки началото на смела стратегия за 2010, годината, която бележи откриването на 13 нови магазина и трети склад на компанията.


Ситуацията
Целите на „Продукти за домашни любимци” винаги са били амбициозни, факт, който води до решението за промяна на текущата информационна система с решение, способно да следи точно финанси и счетоводство на компанията, дейностите, свързани с търговия и дистрибуция, както и да осигури ефективен контрол на бизнес операциите и оптимизация на процесите. През 2008 компанията използваше решение, създадено в Делфи, което работеше офлайн в магазините, като  копирането на данните се извършваше на големи интервали от време (седмично). Този работен подход не бе пълен, и имаше доста пропуски: липса на единство,увеличени и точни продажби и преглед на инвентара във всеки магазин, неточни данни, невъзможност да се съставят отчети на дейността в реално време, които да подкрепят процеса по взимане на решения. Освен това, лошото представяне на софтуерната платформа доведе до необходимостта да се вземе стратегическо решение с важно въздействие върху целия бизнес и висок риск. Това беше смело решение, взето по време на финансова криза, когато всички компании обръщат повече внимание на инвестиции и разходи, показвайки все повече предпазливост относно определяне на бюджет и одобрение на подобни разходи.


Решението
„Трябваше да изберем между актуализиране на софтуера върху SQL платформа или да търсим решение, способно да осигури подкрепата, от която имахме нужда.Избрахме второто.Решението Charisma ERP беше видяно в последния момент- по това време вече бяхме наясно какви улеснения бихме желали да ни осигурява едно истинско ERP решение.Какво ни убеди?По време на представянето на решението ние задавахме въпроси, на които екипът на ТоталСофт успя да отговори- това беше химията, необходима за успешно партньорство.”

Следвайки вътрешния анализ на процесите, които трябваше да бъдат подкрепени и обслужени от новото решение, както и предвид тяхната големина и комплексност и специфичност на всеки пазарен сегмент, в който оперира компанията, бяха разработени необходимите Каризма модули, които да покриват всички оперативни процеси. Имплементирането на Charisma според спецификациите на  „Продукти за домашни любимци” означаваше избирането на необходимите модули за бек офиса (счетоводство, финанси, външна търговия, инвентар, продажби, дълготрайни активи, бюджет, бизнес сведения, логистика) и за фронт офиса (търговия, автоматизация на продажбите, управление на склад), всичко в единна база данни и с възможност за предоставяне на необходимата и точна информация за всички запитвания.

Основен елемент на имплементацията на Charisma на първо място беше включването онлайн към всички магазини и достъп в реално време до информация за продажби, статус на поръчки или наличност на над 5.000 продукта във всеки магазин. Беше предвидена и автоматична репликация на всички дейности в случай на интернет прекъсване, така че работата в компанията да продължи без проблеми.

Беше завършена също така и оптимизацията на складовете, както и на доставчиците чрез разработването на нови характеристики, които да позволяват онлайн поръчки, намалявайки по този начин времето за обработване на информацията. Зад решението има алгоритъм, който автоматично издава предложена поръчка на базата на ясно определени критерии (постигнати продажби, стока, прогнози).
Бяха автоматизирани и процесите, свързани с продажбите чрез имплементация на SFA модула (Автоматизация на Продажбите) и осигуряването на  PDA устройства на агентите. Предимството в този случай е наличието на информация за инвентара в реално време, ценови листи, групирани по продукт и преглед на категориите.

Компонентът, счетен за „ изваден от ръкава коз” се оказа решението за бизнес сведения, Charisma Analyzer, което ТоталСофт предостави. Неговото най-голямо предимство, според президента на „Продукти за домашни любимци”, е лесното и бързо генериране на статистически отчети. Автоматизацията на вътрешните отчети, извършването на анализи в дълбочина и създаването на таблици и графики според различни критерии (най-големи продажби, най-добре продаван продукт, най-добър търговец), допринесе за по-бърз анализ и по- комплексни отчети, като същевременно тяхното изготвяне отнемаше по-малко време. Предишният начин за отчитане изискваше доста ръчен труд (понякога отнемаше дори седмица), с точност, която не може да бъде гарантирана, нещо, което сега е възможно само за 5 минути, чрез автоматично извличане на данни от ERP базата.

“Чистото предимството на Каризма Анализатор е, че веднъж щом е създаден на базата на отчет, се актуализира автоматично, премахвайки по този начин повторната работа и загубените часове за актуализиране на ситуацията. Освен това можем да разчитаме на точни данни.”, оценява Г-н Поп.


Резултатите
Резултатите от имплементирането на решението могат вече да бъдат видяни, тъй като дейността в магазините вече е променена: онлайн оперирането позволява на всеки магазин постоянно да получава информация за стоката, най-близкия магазин за доставки, време на доставка, обем дневни продажби по продукт и т.н.

Връщайки се назад, решението да се имплементира Каризма на ТоталСофт, се оказа чудесен избор. От една страна, стабилността на  ERP системата, екипът по имплементации и поддръжка, и от друга участието, решителността и усилията на „Продукти за домашни любимци”, се оказаха съставките на една успешна рецепта.
“Каризма ни гарантира, че имаме силно и способно софтуерно решение, което подпомага нашето развитие. Каризма и ТоталСофт са премахнали несигурността относно функционалността,сигурността и стабилността  на системата, позволявайки ни да се фокусираме изцяло върху нашия бизнес.”, казва Г-н Кристиан Поп.
 

Други препоръки

Други клиенти

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.