Alexandrion

Каризма Човешки Ресурси оптимизира и редуцира разходите в Alexandrion

От моя гледна точка, едно изключително важно нещо, което спечелихме чрез имплементацията на Каризма, е актуалната организационна диаграма, и нямам предвид самата икона, а позицията на всеки в компанията, разходни центрове, сериозен опитMihaela Ciufecu, Legal Director and Human Resources Responsible

Компанията
Групата Alexandrion Румъния е инициатор и лидер на Румънския пазар за бренди с пазарен дял 41%. Компанията притежава най-модерните производствени линии в Югоизточна Европа- инвестиция от 12 милиона Евро и производствен капацитет от 300,000 9Л кашони/месец. С екип от 300 служители, от които 150 са търговци, подобрението в управлението на човешките ресурси в компанията е предизвикателство както за оптимизация  и ефективност на човешкия капитал, така и за оптимизация на  разходите. След разговор с Mihaela Ciufecu, Отдел Човешки Ресурси,  Alexandrion Румъния, разбрах какво е решението, което би довело до желаните резултати.


Ситуацията
До тази пролет, Групата Alexandrion Румъния използваше аутсорсинг компания за човешките ресурси. Компанията разполагаше с двама специалисти Човешки Ресурси, които се занимаваха със събирането на данни, въвеждането им в системата и след това прехвърляне към доставчика, с това се изчерпваха задълженията им и с предоставяне на заплатите към компетентните общински институции. Това не просто отнемаше време и ресурси, но и генерираше високи разходи, в сравнение с постигнатите резултати. Освен това получаването на информация беше бавен процес и често тази информация беше толкова неточна, че трябваше да се наблюдава и поправя от компанията.


Решението
За да се разреши този въпрос, компанията проведе проучване, за да открие най-добрите решения, които биха подобрили дейностите, свързани с човешките ресурси и изплащането на работните заплати, както и да редуцира разходите си като цяло. Резултатите показаха, че вътрешно управление на дейността, чрез използването на специализирано софтуерно решение ще е по-полезно и ще предостави предимството за контрол на тези въпроси.

Бе проведено пазарно проучване за намирането на подходящо решение: гъвкава система, лесна за използване и покриваща законодателството и специфичните изисквания за отчетност пред държавата. Друг важен критерий беше възможността за интеграция на решението със SAP счетоводно-финансовото решение, което компанията използваше, за  проследяване на данните в цялата компания, а не само на ниво отдел.

“Избрахме Каризма поради факта, че системата бе най-добрия отговор на нашите нужди. Освен това взехме предвид съотношението качество-цена.” Г-жа Ciufecu.

TotalSoft предостави решение, строго адаптирано към нуждите на Alexandrion, което включва модули, специфични за управлението на човешките ресурси, изплащане на заплатите, отчетите към държавата, вътрешни и ITM отчетни дейности.След имплементацията бе придобита единна база данни с централизирана информация, като по този начин се премахна трудния процес за получаване на отчети за персонал, бюджет, заплати, изработени часове, време, присъствие и др. Централизирането на данни за служителите в Карзима осигури на компанията ясна и реална представа за всеки служител в компанията, независимо от отдела, трудовия стаж или позиция в компанията.


Резултатите
След имплементацията, екип Човешки Ресурси спечели друг член, но разходите на ниво отдел спаднаха благодарение на интегрираните дейности, които преди бяха споделени между доставчика на услуги и отдел Човешки ресурси. Времето за отговор на  въпроси, свързани с управлението, излишните дейности, генерирането на отчети за заплатите се намали, поради незабавния достъп до информация. Освен това отчетите се генерират много по-бързо и точността на данните е много по-висока, благодарение на тяхната конфигуративност. Отчетите към държавните институции се представят директно от системата във формат, изискан от властите, премахвайки по този начин събирането на данни и дейностите, отнемащи време.

“В допълнение към значителното намаление на времето за получаване на необходимата информация, премахнахме комуникационните празнини между отделите Човешки ресурси и счетоводство и разполагаме с пълен контрол върху дейността на компанията. Като цяло, имплементирането на Каризма ни помогна да оптимизираме цялата си дейност.”
 

Други препоръки

Други клиенти

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.