PayPoint

Каризма ЧР, онлайн решението, използвано от всички служители в PayPoint

Чрез имплементирането на Каризма ЧР, значително редуцирахме разходите си. От момента, в който процеса по одобрение на отпуските стана онлайн, вече не правим графици на хартия. Заместили сме отчетите в Excel с автоматични експорти, които са направени според нашите специфични нужди.Andreea Mihnea, HR Manager PayPoint

Компанията
PayPoint Румъния е румънският филиал на Британската компания със същото име, лидер в мрежата за електронни терминали в местните магазини. В края на 2009, групата PayPoint отбеляза общи приходи от 232 милиона Евро, от които 28,8 милиона са от приходите на Румънския пазар.

Тази година в Румъния PayPoint обработи над 5,5 милиона разплащателни транзакции, почти 6 пъти повече от предходната година, притежава 6,000 корпоративни клиенти, като националната мрежа на компанията включва повече от 22,000 местни магазина, новинарски агенции и супермаркети. Тези завидни резултати бяха постигнати с помощта на 130те служители. Предвид това, че представянето на екипа зависи от нивото на комуникация с управлението, взаимодействието с отдел ЧР и степента на достъп до информация, компанията отдава специално внимание на информационната система, която използва.


Ситуацията

Една от грижите на отдел ЧР бе да подобри и улесни комуникацията с екипа, но и да постигне по-подробно разглеждане на всички бизнес аспекти (ТРЗ, администрация на персонала, оценка на представянето на служителите и др.) След внимателен анализ се стигна до заключението, че извършването на тези дейности на вътрешно ниво с помощта на софтуерно решение, позволяващо онлайн комуникация със служителите, но и комуникация между служителите и мениджърите, компанията би постигнала своята цел. Освен това може да се упражни много по-сериозен контрол върху закъсненията, включително и облекчаване на отдел ЧР от рутинните задължения, позволявайки по този начин трансформацията на отдела, от доставчик на информация в отдел , който придава допълнителна стойност на компанията.

“Обсъждайки с колеги, стигнах до извода, че системата Каризма ЧР, продукт на ТоталСофт, е най-комплексния и стабилен инструмент за оформяне на възможно най-много дейности, свързани с човешките ресурси, включително и организационно развитие.” Andreea Tănase, Мениджър ЧР PayPoint.


Решението
С имплементацията на Каризма ЧР, PayPoint Румъния стартира нова система за управление на човешкия капитал, която може да бъде поведена от административната част до организационно ниво, с голямо въздействие върху избора на персонал и  подбор, оценяване на представянето в кариерното планиране и обучението на персонала.

Абсолютно новото нещо, което PayPoint  имплементира с помощта на ТоталСофт, беше промяната на класическия метод за оценка на представянето на служителите. Отговорността на служителите бе следена, чрез предлагането на  възможност да създават свои собствени цели. На базата на това изискване, ТоталСофт разработи уеб достъпен модул за оценка на представянето, перфектно интегриран с Каризма ЧР. Този модул съдържа само един интерфейс, който е достъпен едновременно от служителите и техния мениджър, позволявайки на служителите да създават свои собствени цели, без да бъдат принуждавани да следват серия от установени правила, които не им подхождат. Служителят ползва „празен лист”, където той/тя може да изброи серия от основни цели, списък, който постоянно преминава през различни одобрения от управата. Следвайки тези стъпки, извършени за много кратко време, следва дискусия между служителя и неговия мениджър, и процесът приключва  на датата за отчитане, когато следва има ново обсъждане с мениджъра.


Резултати
Чрез имплементирането на Каризма ЧР, се премахна бавното оценяване на представянето, според което служителят трябваше да премине серия от предварително определени задължения, които  да бъдат изпълнени дори на организационно ниво; това не просто отнемаше време, а и предоставяше твърде бедни резултати.

Така във всяко ниво на организацията, мениджърите имат достъп до цялата информация, свързана с техните служители: отпуски, заплати, дата на последна модификация на заплата, история на обучението, график на собствения екип, като този достъп е добре осигурен и определен за всяко ниво от йерархията. Като резултат, сферата на ЧР не е вече скрито място, до което имат достъп само определени хора.

“Чрез имплементирането на Каризма ЧР, значително редуцирахме разходите си. От момента, в който процеса по одобрение на отпуските става онлайн, вече не правим графици на хартия.Заместили сме отчетите в Excel с автоматични експорти, които са направени според нашите специфични нужди. Освен това, сме премахнали значителните разходи по аутсорсинг на заплатите”

Други препоръки

Други клиенти

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.