6-ти Областен Градски Съвет

Каризма, посрещане на бюджета и лесно отчитане

Каризма осигурява на публичните администрации серия от специфични отчети и позволява проследяване на бюджета, за да може създадения бюджет да бъде посрещнат. Всъщност това е най-голямото предимство на Каризма, което не бе възможно в предишното приложение, използвано от 6-ти Областен Градски Съвет, и налагайки някои разходни ограничения, не позволяваме превишаване на бюджета по никакви сметкиMihăiţă Cristian, Project Manager

Институцията
6-ти Областен Градски Съвет на Букурещ отговаря за изпълнението на местните проекти като: изпълнение на решения на местния съвет, изготвяне на проект за местния бюджет и проверка за неговото разпределение, осигуряване на обществена поръчка, изготвяне на главен градски план, поддръжка и възстановяване на обществени пътища, преброяване и управление на имотите, принадлежащи на областта, ясни отчети за строителните дейности, контрол на отпадъците и др.


Ситуацията

Съответствието с Европейските стандарти и повишаването ефективността на публичната институция бяха възможни само чрез възприемането на интегрирани информационни решения, които позволяват проследяване на специфичните дейности, от финансово-счетоводни и бюджет до човешки ресурси и оценка на ефективността на разгърнатите проекти.

6-ти Областен Градски Съвет направи тази стъпка през 2007, когато обяви търг за закупуването на мощна информационна система, която интегрира финансово-счетоводните дейности с модул, специфичен за публичните администрации. Освен това, представителите на Градския Съвет отбелязаха предимствата на модулите за управление на човешките ресурси и изплащането на работните заплати, перфектно интегрирани с работни условия, контрол на достъп и системи за аудио-видео наблюдение. С огромен опит в тази сфера, ТоталСофт осигури цялата тази софтуерна инфраструктура, която сега е стандартна работна платформа в градския съвет.


Решението
Относно финансово-счетоводните дейности, най-важният компонент на системата е Каризма ERP- решението за бизнес управление чрез модулите, които позволяват управлението на този бизнес (финанси, счетоводство, недвижими имоти, покупки).До това основно решение се нарежда специалният модул за проследяване на кредитни линии и бюджет на една публична институция, които дават на 6-ти Областен Градски Съвет възможността да управлява своите приходи, включително и бюджетните промени.

Според регулации на Министерството на Финансите за бюджетни единици, Каризма включва също така и модул плащания (A.L.O.P.), който предлага серия от стандартни и задължителни форми като: предложение за разходно затруднение (форма, която обявява намерение за назначаване на сума от бюджета), бюджетен служител и ограничение на сумата от бюджета, оторизация за плащане, проследяване на разходите по бюджетни единици и извлечения по сметки (документът затваря цикъла). Предимство на модула е електронното проследяване на всички тези операции, съгласно Разпореждане 1792/2002 на Министерство на Публичните Финанси.

За да бъде приложен Закон 550/2002, отнасящ се за продажба на търговски площи и управление на тези операции, ТоталСофт създаде договор в Каризма, който автоматично генерира график плащания, базиран на авансовото плащане от страна на купувача, брой вноски, интереси и др., и се издават фактури, свързани с тези дейности всеки месец. Подобни записвания в Excel или други регистри бяха заменени от автоматично и точно счетоводство, изчисляващо всички вноски, глоби и генериране на фактура и счетоводна бележка.

Друга особеност на държавните институции и на 6-ти Областен Градски Съвет е начинът на управление на недвижимите имоти, в регистъра на институцията съществуват както публични, така и частни имоти, като системата на ТоталСофт поддържа и двата вида записи.

Друг компонент на системата, имплементирана от ТоталСофт е Каризма Човешки Ресурси, която поддържа изчислението на работните заплати, както и управлението на човешките ресурси за повече от 350 служители в институцията.


Резултатите

Най-важното предимство на Каризма, което не бе възможно в предишното приложение, използвано от 6-ти Областен Градски Съвет, е налагането на разходни ограничения, което не позволява превишаването на бюджета по никаква сметка.

Относно отчетността, публичните институции, както и търговските компании предоставят доклад на Държавната Хазна и на Обществения Счетоводен Директорат на Букурещ. В този случай, отчетите трябва да бъдат представяни всяко тримесечие и са поименни. Каризма осигурява на обществените институции серия от специфични отчети като: изпълнение на бюджет ( разпределени и платени суми), бюджетен отчет, декларация, заявка за бюджетна кредитна линия, молба за кредитно разпределение (към второстепенните институции);

Градския Съвет представя двойни отчети, веднъж за тях и веднъж централизирани, за тях и за второстепенните институции (Регистър на населението, Общинска Полиция, Данъчен Директорат, Пазарна Администрация, Училищна Администрация, Културен Център). Всяка институция представя свое собствено счетоводство (декларации, отчети) на своя отговорност и пред Градския Съвет. Всички данни са централизирани в определен формат, който по нататък е предоставен. Ако подчинената на 6-ти Областен Градски Съвет институция също управлява дейностите си със системата Каризма, информацията може автоматично да се централизира и отчетите са последователни .

Посрещане на бюджета

Системата на ТоталСофт позволява разпределение и проследяване на всеки разход, до момента, в който бюджетното разпределение не е надхвърлено. Практически, бюджетното предложение, структурирано на глави, заглавия и секции, се прави в Каризма. Системата позволява принтиране на документацията, която мое да бъде изпратена до Местния Съвет за одобрение. От момента, в който бюджетът е одобрен и валидиран в системата, Каризма поема неговото проследяване, за да посрещне сроковете за плащане.

Други препоръки

Други клиенти

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.