Rebu

Имплементация стил Формула 1

Каризма е лесна за ползване и настройка, особено що се отнася до отчетите; местно приложение, което е  подходящо за румънския пазар.Гъвкаво е и  лесно за приспособяване, но все пак комплексно.Най-накрая, но не на последно място, имахме много добро и директно сътрудничество с компаниятаLuminiţa Baicu, Chief Financial Officer

Компанията
Основана през 1997, REBU е първата частна компания в Букурещ в сферата на канализационните услуги. Компанията се разраства заедно със столицата, придобивайки уникален опит в този пазарен сегмент в Букурещ. В момента, REBU притежава автопарк с 364 машини от най-високо ниво: марки MAN, Mercedes и Ford. Тези машини притежават сериозни характеристики, позволяващи доставянето на бързи и ефективни услуги.

REBU отговаря за уличната канализация в 4-ти Район на Букурещ, обслужвайки широк кръг от частни клиенти в столицата и околността.През 2008 оборотът на  REBU надвиши 33 милиона Евро, като този резултат бе постигнат с помощта на 1000 служители.


Ситуацията
След реорганизация на компанията, REBU се сблъсква със сериозни затруднения при управлението на над 1600те служители, които има в този момент.Освен това,  не разполага с  възможността бързо да се приспособи към законовите промени, най-вече защото структурата на заплатите никак не е лесна.

 "Изплащаме много компенсации, категории заплати, които са съгласувани с профсъюзите: компенсация за работа с токсични материали, компенсации за работа през почивните дни и т.н. Освен това имаме 1600 служители и оборотът е много голям “, Luminiţa Baicu, Главен Финансов Директор - REBU

Старото решение се използваше само за изплащането на работните заплати, като нямаше никакво приложение в човешките ресурси."Както е и в другите компании, занимаващи се с канализации, в REBU има всякакъв тип служители, от неквалифицирани работници до служители с университетско образование. Оборотът е голям, поради спецификата на бизнеса, и е много трудно да централизираме всички данни, свързани с човешките ресурси. Затова решихме да се спрем на приложение, интегриращо в едно заплати и човешки ресурси”, Luminiţa Baicu, Главен Финансов Директор - REBU .

Когато правехме избора за решение за управление на човешките ресурси бяхме в процес на имплементация на SAP, за това ни трябваше решение, което има възможност за интерфейс със системата SAP.


Решението
Решението, избрано да реши проблемите, свързани с управлението на човешките ресурси бе Каризма, тъй като то покрива, както въпроса с изплащането на работните заплати, така и управлението на човешките ресурси и всички данни, свързани с тях.

"Обикновено подобна имплементация трае месец и половина. С помощта на екипа на  REBU успяхме да представим анализ на специфичните условия, да импортираме съществуващите в компанията данни, да тестваме и да изчислим заплатите само за две седмици", Florentina Andrei, TotalSoft Мениджър продажби – човекът, отговорен за продажбата на приложението, от предварителните преговори до подписването на договора.

Имплементацията на програмата започна с подготовката на изисканата от ТоталСофт информация преди подписването на договора. "Първата ни цел бе  програмата да работи и да има възможност точно да изчисли надниците в първата фаза, последвана от приспособяване и конфигуриране. Като всеки процес, свързан с хора, съществуваха трудности, не толкова поради сложния метод за изчисление на заплатите в REBU, което така или иначе се управлява от закона, а поради политиката за човешките ресурси, построена според профила на компанията”, Luminiţa Baicu, Главен Финансов Директор – REBU.

И двата екипа, REBU и TotalSoft работиха усилено 2 седмици, докато изчислението на заплатите бе завършено. Екипът на TotalSoft's се състоеше от трима човека: специалист човешки ресурси, технически сътрудник, който извърши разгръщане на решението и импорт на данни и един служител от отдел разработване на приложения. Екипът на REBU също се състоеше от трима души, всички отговорни за изчислението на надниците."Въпреки, че срокът беше кратък, преходът мина неочаквано гладко", Luminiţa Baicu, Главен Финансов Директор – REBU.
 
Интерфейсът за връзка на решението за управление на човешките ресурси със системата SAP, стана бързо и без грешки, тъй като Каризма се бе изправяла и друг път пред това предизвикателство.

Служителите на REBU бяха обучени от TotalSoft. След инсталиране на приложението, клиентът задължително получава обучение на живо, базирано на реални документи от системата. Обучението е необходимо, казва Florentina Andrei, и благодарение на факта, че решението е гъвкаво, всеки може да внесе промени и да генерира нови отчети от всякакъв тип.


Резултатите
След имплементацията, данните относно персонала са по-ясни ."REBU прави улични канализации в Първи и Четвърти Район на Букурещ и домашни канализации в Първи, Четвърти и Пети Райони.Искахме да знаем къде са трудностите, колко болнични имаме през месеца, колко са обучени служителите.Предвид структурата и детайлите, си поставихме цел и сега знаем какво искаме", Luminiţa Baicu, Главен Финансов Директор – REBU.

Освен това, изплащането на заплатите става бързо и без грешка за целия екип,  предвид всички специфични компенсации и смени.Относно управлението на човешките ресурси, приложението осигурява лични данни за персонала, дефиниране на позициите, генериране на организационна диаграма, обучение, оценка на служителите, както и оценка на кандидатите.
 

Други препоръки

Други клиенти

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.