Carrefour

Каризма Човешки Ресурси- информационната система, която помага на Carrefour постоянно да се развива

Ние избрахме Каризма Човешки Ресурси след като анализирахме офертите на Румънския пазар.Основните причини бяха съотношението качество/цена, както и способностите на ТоталСофт да адаптират решението към нашите нуждиAna Dumitru, HR Manager

Компанията
Carrefour Румъния е един от най-големите работодатели на национално ниво в сферата на бързооборотните стоки и търговията, с присъствието си в 14 града с 25 супермаркета и 22 хипермаркета и повече от 8800 служители,.Carrefour е част от френската група със същото име, която развива дейност в 35 държави по света, намира се на първо място в Европа и на второ в света по търговия. Групата има 500,000 служители и през 2008 достигна оборот от 108,629 билиона Евро.


Ситуацията
Ускорения процес на развитие, чрез откриването на няколко магазина в страната и бързото увеличаване на броя служители за сравнително кратко време,създаде проблеми в управлението на човешките ресурси и изплащането на работните заплати.

Проблемите бяха на административно ниво, най-вече генерирани от липсата на единна база данни за всички магазини, която би позволила достъп на всички служители до актуална информация, независимо от тяхното местоположение. От тук последваха и други проблеми, които рефлектираха върху дейността в Румъния, като невъзможност да бъдат ръководени отчетите относно човешките ресурси и изплащането на работните заплати.

Освен това, големият брой служители генерираше огромен обем документация, който изискваше все по-голямо пространство за архивиране. Да се отговори на исканията на служителите беше много трудно и се губеше много време в дейности като търсене, копиране и седмична трансмисия на факсимиле от приблизително 150-200 страници към всички магазини.    


Решението
През 2003, Carrefour лансира пазарен анализ, за да намери софтуерно решение, способно да подпомогне бързо растящия бизнес. След внимателно проучване на софтуерните решения в Румъния, Carrefour избра Каризма Човешки ресурси, едно наистина гъвкаво решение с много лесна за ползване платформа, пригодена за събирането на актуална информация.

Едно от предизвикателствата на проекта беше интегрирането на цялата информация за персонала в единна база данни, която бързо щеше да осигури информацията относно човешките ресурси, независимо от местоположението.Интегрираната информация относно оценките, представянето и развитието на служителите, предостави на компанията база за решения в зависимост от промените в работните позиции в компанията.

Централизирането на всички тези данни доведе до възможността за разнообразяване на отчетите, необходими за едно управление, базирано на резултати. Чрез автоматизирането на процесите и възможността за адаптиране на отчетите според нуждите на компанията, бяха спестени значително време и човешки ресурси, необходими за подкрепата на дейности като Човешки ресурси/Изплащане на работни заплати.

В края на 2009, проектът бе продължен с решение за управление на документи, което в този момент управлява 250,000 документа, от които приблизително 50,000 страници са разрешителни за работа. След тази имплементация, всеки служител на Carrefour Румъния е назначен чрез Каризма Човешки Ресурси, електронен файл, съдържащ всички негови/нейни документи.


Резултатите
Чрез решението за управление на документи, времето за отговор на запитванията от служители бе намалено от цяла седмица на един единствен ден. Бяха намалени значително и усилията на екипа по Човешки ресурси от централния офис за търсене, копиране и седмично предаване на 150-200 страници факсимиле към всички магазини.  

"Считаме, че сме постигнали своята цел: да имаме онлайн база данни, уникална за всички магазини, съдържаща цялата информация, необходима за човешките ресурси, изплащането на работни заплати, присъствения график.Като основно предимство, трябва да споменем възможността за постоянно развитие и адаптиране на програмата към нашите специфични нужди" каза Ana Dumitru, Мениджър Човешки Ресурси, Carrefour Румъния.

Други препоръки

Други клиенти

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.