Continental Hotels

Харизмата на служителите на хотели Континентал се подкрепя от ТоталСофт

Базата данни е уникална и така е достъпна от всякъде, но ние установихме конфигурациите на приложението в централата и така служителите от цялата страна не могат да ги променят. Ние повече не се занимаваме с несъответствия и можем да извършим анализ и да генерираме различни отчети по всяко времеIulia Hurdubeţiu, HR Director

Компанията
Създадени през 1991, Хотели Континентал са първата хотелска верига в Румъния. В момента веригата разполага с 14 хотела в най-важните градове в страната и с повече от 1000 служители. Според стратегията за развитие, която включва увеличаване броя на хотелите, се предполага, че броят служители ще нарасне, дори може да се удвои през следващите 3-4 години.


Ситуацията
Компанията използваше друго софтуерно решение, което не беше централизирано, всеки хотел разполагаше със собствена база данни и екипът от отдел Човешки Ресурси в централата губеше страшно много време да централизира данните. Проблемите бяха свързани, от една страна с удвояване на усилията, свързани с човешките ресурси и изплащането на работните заплати, а от друга-  с несъответствието в данните (базите данни на хотелите в страната  изпълняваха функции, които не съществуваха в  централата, така не можеше да се получи съвместимост).

Обема работа за изпълнение на тези рутинни задължения не позволяваше на отдел Човешки Ресурси да се фокусира върху други наистина важни задължения като: организационно развитие, образователни програми, оценки за представянето на служителите.


Решението
През 2000 Хотели Континентал имплементираха системата за управление на човешките ресурси, Каризма. Това приложение бе интегрирано с Каризма ERP и компанията се ползва от едно цялостно решение, с което управлява бизнеса на цялата хотелска верига.

Каризма Човешки Ресурси включва както модули, посветени на отдела (човешки ресурси, изплащане на работни заплати, присъствен график), така и модул еКаризма, предназначен за служителите (уеб приложение, което улеснява комуникацията между отдел човешки ресурси и служителите, които имат директен достъп до своите данни).

"Тогава проучихме няколко решения и, ако става въпрос за  изплащането на заплатите, можехме да изберем между много други софтуерни решения, но що се отнася до човешките ресурси, най-важния за нас компонент, най-доброто решение се оказа Каризма Човешки Ресурси.” , Г-ца Хурдубетиу.


Резултатите
От  момента на имплементиране на системата на ТоталСофт, компанията започна да се фокусира повече върху човешките ресурси чрез оценки на представянето, събиране и централизиране на данни за служителите, генериране на обикновени отчети, анализ на оборота на служител и всякакви други дейности, свързани с човешките ресурси, които не можеха да бъдат извършени преди това.

Интересното е, че въпреки че хотелът изисква само малка част от служителите да имат достъп до компютър, това не попречи на имплементацията на ново средство за комуникация, наложено от еКаризма – уеб приложението, което улеснява комуникацията между отдел Човешки Ресурси и служителите, които имат директен достъп до своите лични данни.

"На няколко места сме оборудвали кабинети с компютри, където е инсталирана еКаризма за да имат служителите достъп до своите данни по всяко време" Юлия Хурдубетиу.

В момента отдел Човешки Ресурси в централата се състои от 7 човека, от които 4 се занимават с подбор на персонал, като всички работят с Каризма. "Каризма Човешки Ресурси много ни помага и никога не сме почувствали, че трябва да я сменим, още повече, че компанията работи и с  ERP системата на ТоталСофт" Юлия Хурдубетиу.

Бяха конфигурирани два общи разходни центъра за автоматизация на задълженията и облекчение на персонала- Човешки Ресурси със счетоводен отдел, например: данните за работните заплати отиват директно към бюджета, и компанията постоянно ги следи. Освен това, тъй като двете решения са интегрирани, отдел Човешки Ресурси може да внесе други разходи в Каризма Ентърпрайз (ERP решението), които не са специфични за него, но преминават през него, като така за много кратко време могат да се представят всички видове анализи и отчети, изискани не само от ръководството.

През втората половина на 2008 отделът пренесе всички трудови договори в системата. Обемът работа се бе увеличил, както и информацията, която системата обработваше,и нейното представяне беше изключително важно.

"Аз лично имам големи планове относно системата Каризма. Например, да свържа приложението към нашия уебсайт, за да мога автоматично да изтеглям публикуваните резюмета. Освен това, относно обучения и оценки, бих искала да използвам тези аспекти дори повече, както остносно софтуера, така и организацията.”
 
След много години използване на системата и сътрудничество с ТоталСофт, Юлия Хурдубетиу заключава: "Смятам, че сътрудничеството с екипа на ТоталСофт беше най-важното през тези години, защото всъщност те са източникът, който кара информационната система да работи.”

Други препоръки

Други клиенти

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.