Caroli

Caroli произвежда с Charisma

Компанията обръща внимание на информацията за своите клиенти и сметнах,че посреща нашите изисквания.Всъщност това е една от причините, поради които избрахме да работим с ТоталСофтMioara Abagiu, Software Administrator

Компанията
Caroli е втората по големина компания в Румъния в индустрията с колбаси, заела място през последните години в един изключително конкурентен пазар.С оборот на 70 милиона Евро и около 1300 служители,  Caroli осигурява производството и дистрибуцията на пресни колбаси на национално ниво.

Caroli Group притежава 8 филиала в Питещи, Букурещ, Клуж, Тимишоара, Констаната, Галати, Брашов, Бакау и включва две основни бизнес линии; производствен компонент, управляван от TC AFFAIRES, и дистрибуторски компонент, ръководен от Caroli Prod 2000.


Ситуацията
Едно от предизвикателствата, които ръководството на компания от група среща е взимането на решения, които със сигурност влияят на цялата група, а не само на една от бизнес линиите. В тази връзка, използването на софтуерна инфраструктура, която осигурява цялостна предтава, е жизнено важно. Двата компонента на групата Caroli Group използваха различни софтуерни приложения за управление на дейностите, което правеше изключително трудно централизирането на данни, особено поради различните основни таблици и графики със сметки.

Caroli Prod 2000 използваше DOS решение за сметки, управление на инвентар и счетоводство.Основните проблеми на това приложение бяха трудностите в управлението на ценовите листи и изключително скования процес по възпроизвеждане на данни,прехвърлени от филиалите към Букурещ за централизиране.

TC AFFAIRES ръководеше своите дейности чрез няколко модула, разработени във FOXPRO, които работеха независими един от друг и не позволяваха получаването на правилна информация за стока и суровини.В същото време, месечното приключване на производството бе трудно и изискваше да бъде включен технически човек, а производствените отчети бяха непълни, трудни за изготвяне, съдържащи стари данни. Освен това  производствения модул не позволяваше изчислението на производствените разходи, които включваха директни и индиректни разходи, а разходния център напълно липсваше.

За избора на софтуерно решение, представители от всички отдели на компанията присъстваха на  демонстрации на няколко софтуерни решения. Офертите бяха оценени, като всяко решение получаваше резултат. Крайното решение бе взето на базата на този резултат, Каризма Ентърпрайз спечели, благодарение на своята гъвкавост, съответствие с румънските закони и конкурентна цена.


Решението
Първата стъпка при имплементирането на Каризма бе подготовката на спецификациите, базирани на разговорите с представители на Caroli , последвана от импорт на данни и разгръщане на решението Каризма Ентърпрайз със следните модули: счетоводство, финанси, покупки, управление на инвентар, дългосрочни активи, човешки ресурси, плащане, бизнес сведения, присъствена книга, автопарк, поддръжка, пазарен агент.

Важен компонент на решението е производствения модул, който проследява всички етапи от производствения процес: пускане на поръчка, график доставки, планиране на бизнес единица и проследяване на производствения процес, управление на производствената поръчка, автоматично генериране и наблюдение на поръчка, управление и оценка на поръчка за покупка, оценка на разходи, валидиране на всяка стъпка от производствения процес, отчет за завършено или текущо производство. Приключването на месеца не се нуждае от технически работник, тъй като данните са налични в реално време.

Една от характеристиките, разработени в проекта е изчисление на производствените разходи с директни или индиректни разходи по отдел, както и интегриране на линиите в производствения процес. Практически сега могат директно да бъдат отбелязани продуктите, получени по време на производствения процес направо от производствената линия.

Въпреки, че двете бизнес линии работят на отделни бази данни, на ниво група тези данни се възпроизвеждат и обработват с компонента за бизнес сведения, Каризма Анализатор. Така могат да се взимат стратегически решения според прогреса на двете бизнес линии, на базата на актуална, съответна, детайлна и в реално време информация, осигурена от ERP решението.  


Резултатите:
Резултатите не закъсняха след имплементиране на интегрираната информационна система. Групата Caroli получи възможността да ръководи двете бизнес линии успоредно, интегрирайки производствените дейности с продажбите и дистрибуцията. Освен това, чрез имплементацията на SFA модул(Автоматизация на продажбите), който изисква ползването на преносими терминали за въвеждане на клиентските поръчки, са налице следните предимства:

  • Ясни и в реално време протоколи по продуктови категории
  • Дистрибуция по регион и търговци
  • Проследяване на поръчки (фактурирани и не фактурирани)
  • Проследяване на фактури (изплатени или не)
  • Използване на преносими терминали за въвеждане на клиентски поръчки


"Първото нещо, за което се сещам е прецизността на данните.Отчетите на Каризма идват точно навреме и включват цялата информация, която ни е необходима.Чрез имплементацията на решението за бизнес сведения, Каризма Анализатор, се надяваме да получим повече що се отнася до управленските отчети”. Mioara Abagiu, Software Administrator, Caroli Group.

Други препоръки

Други клиенти

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.