Mega Image

Контрол върху оборота на служител

Не трябва да чакате проблемите да се появят или да стигнете до момента, в който ситуацията излиза извън контрол. Не съществуват чудотворни решения;нещата трябва да се организират, за да се избегнат рискове. Ако имплементирате интегрирана система от самото начало, когато компанията започва да се развива, рисковете и по-нататъшния обем работа ще бъдат редуцираниGianina Maria Nița, Payroll & Personnel Manager

Компанията
Преди 15 години бе основан първият супермаркет в Букурещ, под названието La Fourmi. Търговската компания притежаваше верига от 11 магазина, склад и централен офис в Букурещ.

През 2008, La Fourmi бе закупена от веригата Mega, част от групата Delhaize – една от най-големите търговски вериги в света. Групата е основана в Белгия през 1867 и упражнява дейност в Северна Америка, Европа, Югоизточна Азия.


Ситуацията
Работната сила в търговския сектор се характеризира от оборота на служител, който е несравнимо по-голям от този в други сфери, особено на ниво основна квалификация.Поради високата конкуренция, е много по-трудно да подбереш ниско квалифициран персонал, отколкото „високо квалифициран”. Често служителите напускат работа без предупреждение или без да са работили през задължителния изпитателен период.

Компанията изиска софтуерно решение, посветено на проследяването на оборота на служител, автоматизирането на процеса по подбор на персонал, и предоставянето на ключова информация за дейностите и разходите по човешките ресурси. Решението трябваше да бъде изключително конфигуративно, за да не се налага компанията постоянно да иска помощ от доставчика за някоя формална конфигурация. Така, спецификациите включиха възможността потребителите да могат да създават нови параметри, без помощ от доставчика.


Решението
Mega Image избра решение, с което да улесни управлението на персонала и изплащането на работните заплати, чрез получаването на конфигуративни отчети, които предлагат подкрепа при взимането на решенията от страна на ръководството.Управлението включваше йерархична организация и организация по отдели, както и управление на активни и не активни служители.

Тъй като верига La Fourmi вече използваше Каризма Човешки Ресурси, от която беше изключително доволна, най-вече благодарение на възможностите за конфигурация на приложението и услугите, Mega Image решиха да имплементират същото решение за контрол на оборота на служителите.


Резултатите
Следвайки генерираните отчети, ръководството на Mega Image може да предостави анализ по разходен център, да научи колко е похарчила компанията за персонала за определен период от време в определен отдел, с допълнителен анализ относно сумите, свързани с годишни отпуски или болнични.

"Служителят, отговорен за персонала може да организира своите дейности, използвайки модула, тъй като може да генерира директно от приложението индивидуалния трудов договор, приложения,  картони на служителите, съдържащи лична информация. Приложението също позволява екстракт на стандартни отчети и това, което, Аз като предишен потребител на други приложения за изплащане на заплати считам за голямо предимство, а именно конфигуративни отчети. Те се генерират от потребителя според неговите нужди или специални изисквания от ръководството. Факторът време също така трябва да се има предвид. Само за 10 минути, можете да изберете и изведете данни, които в Excel щяха да бъдат събирани за часове", Adriana Antonovici, HR Мениджър Човешки Ресурси, La Fourmi.
 

Други препоръки

Други клиенти

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.