Начало I Решения I Каризма ERP I Core Business I Управление на Активи

Управление на Активи

Веднъж щом бизнесът нарасне, всяка организация се изправя срещу серия от нови предизвикателства  като преотстъпване, брой, места, поддръжка или обезценяване на недвижими имоти. Дали са управлявани от номер или баркод на имущество , постоянното и точно проследяване на имуществото на компанията е важна дейност, която показва колко имоти притежава една компания, техните местоположения, човекът, който отговаря за тях, последна проверка,  график за поддръжката им, както и разходи и обезценяване.


Финансови и оперативни ползи

Намалява разходите
Благодарение на централизация на цялата информация, отнасяща се до недвижимите имоти в уникална база данни, системата предотвратява загуби и значително подобрява поддръжката на имуществото на компанията. Още повече, системата редуцира размера на покупки на нов ненужен инвентар, чрез правилно управление на недвижимите имоти, на разположение на определени места и  използване в различни дейности.
 
Намалява  задълженията, отнемащи време
Благодарение на бърз достъп до информация чрез правила за достъп, според вътрешната политика за сигурност на компанията, упълномощения персонал може лесно и бързо да получи обновен статус за стойността на имуществото на компанията, а също така и информация, базирана на подробни доклади. Освен това Модул Недвижими Имоти изчислява с абсолютна прецизност темп и величина на обезценяване, като премахва човешките грешки.


Характеристики
 • Управлява недвижимите имоти като съхранява данни отнасящи се до
  • Притежавани имоти ( пълна информация за всичко записано в имущество и еволюция във времето); 
  • Имущество на компанията с договори за оперативен и финансов договор; 
  • Имущество като лицензи, програми и др; 
  • Месечна и натрупана амортизация; 
 • Всички промени в логистиката, стойност, метод на обезценяване на недвижимо имущество,  технически характеристики, местоположения, счетоводство;

 • Включва определяне на категории за групи недвижими имоти, чрез общи характеристики;

 • Позволява многобройни системи за определяне на амортизация, които се различават по вид, тип, продължителност, валута, употреба ( линейни, увеличаващи, намаляващи, спад с 20%). А също така позволява едновременно проследяване на многобройни планове за обезценяване, определени от абсолютно различни структури;

 • Позволява структурни промени повишаване/понижаване на стойност, място, разходен център;

 • Позволява различни преоценки, наложени от закона или базирани на политиката на компанията;

 • Проследява история на промените   случили се с недвижимите имоти през цялата дейност, жизнения цикъл;

 • Осигурява всички отчети, изискани от закона, както и широка гама от обикновени отчети като протокол за обезценяване, списък с брой имоти и др.;

 • Включва регистър на недвижими имоти – проследяване на имоти за всяка важна бизнес единица;

 • Локално е интегрирана с основните модули на Charisma ERP suite: Финанси, Продажби, Покупки, Недвижими Имоти, Бюджети, Външна Търговия, Управление на застраховки, Управление на Финансови Договори. 

 

Някои от клиентите, които използват НУправление на Активи Модул

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.