Финансов


Докато  компаниите смятат печалбата за основен индикатор на представяне, парите като цяло също не са незначителен аспект. Те представляват основен елемент във всеки бизнес, като определят възможностите за всекидневни дейности. Само интегрирано софтуерно решение, което ще наблюдава паричния поток в една организация, може да осигури парични прогнози, управление на пари, много по- добър контрол на финансовия риск и по- ефективно управление на парите.
 
Финансовият модул осигурява тези характеристики според вътрешните и групови правила, наблюдавайки текущите и бъдещи парични потоци в компанията като цяло или по отдели.
 
 
Финансови и оперативни ползи

Повишава ефективността на финансовите операции
Благодарение на автоматизацията по събиране на важна финансова информация от всички информационни системи, решението значително намалява времето и техническите усилия за внасянето на финансови данни. Освен това, съществуването на уникален информационен източник на финансови показатели, осигурява яснота в прогреса и представянето на компанията, като предлага възможността на управата да взима решения за повишаване на ефективността на своите дейности.

Намалява техническите разходи
Благодарение на контрола на паричния поток в една организация, Финансовият модул намалява разходите при банкови операции, и съответните рискове като наблюдава постоянно тези потоци.
 
 

Характеристики

 • Наблюдава постъпления  и дългове на финансови партньори :
  • Управлява всички суми получени или платени по банка или кеш във всички валути. Всички суми са разделени според партньори и фактури или съответните документи.
  • Осигурява свойства за кръстосано таксуване между бизнес партньори и фактури  с различни валути,  събирания и задължения. 
  • Компенсации на фактури.
  • Ръчно или автоматично преразпределение на квитанции и плащания, базирано на правила за разпределение.
  • Пълна преоценка на събирания и вземания в чужда валута, като се поддържат началните стойности от тези документи, по този начин се намалява времето за обработка на документите.
  • Използва всички видове банкови документи ( нареждане за плащане, разписка, квитанция, фискална квитанция, чек, запис на заповед, кредитна карта и др.)
 • Бързо и ефикасно управление на получени или изплатени авансови плащания. За компаниите с огромен брой партньори и финансови операции, системата е осигурена с автоматично закриване на авансови плащания с фактурите, появили се след това.
   
 • Позволява възвръщането на международни квитанции и плащания – неограничен брой валути могат да бъдат определени, така че отчетите да бъдат направени във всяка от тези валути, според курса на деня. Системата автоматично определя всички разлики в курса за операциите извършени в различни валути.
   
 • Включва управлението на отчети за разходи със служители от трета страна-  сумите предоставени за авансови плащания се връщат, аналитичен отчет за разходи, както и управление на останалите суми след  възвърнатите.
   
 • Позволява комуникацията с банки и сметки за получаване и плащане -  съответства с електронните банкови извлечения (кеш), осигурен от различни банки, експорт/импорт на различни плащания по сметките на компанията и представя автоматична връзка със системата за фактуриране, според определени правила.
   
 • Идентифицира тенденции за финансово развитие:
  • Събира и съхранява текущи данни.
  • Изчислява основните финансови показатели и анализ базиран на профила на компанията, както и подходящия бизнес момент в сравнение с минали периоди.
 • Проследява online всички събирания и вземания, независимо от техния вид. Проследяват се плащанията от доставчици, техните прехвърляния чрез получени фактури, както и квитанции от клиенти с техните прехвърляния от фактури.
  • Осигурява автоматична система за събиране на плащания, като използва избран начин за плащане, банка и банкова сметка.
  • Включва проследяване на недвижими имоти.
  • Осигурява всички законови отчети както и широк кръг от обикновени отчети като банкови и парични отчети, отворени фактури на клиенти и доставчици, баланс на партньори според години, съответствие на фактури и плащания, отворени авансови плащания и др.
 • Отчети за периоди, според финансовата ситуация на компанията:
  • Пълни и разнообразни ситуации според събирания и вземания на партньор, период, агент, местоположение и др.
  • Бланки за най-съществена част от финансова ситуация.
  • Бланки според спецификите и нуждите на всяка компания.
  • Улеснява комуникацията с одитори или групата, към която принадлежи компанията с интегриран и пълен поглед над финансовата ситуация. 
 • Локално е интегрирана с основните модули на Charisma ERP suite: Финанси, Продажби, Покупки, Недвижими Имоти, Бюджети, Външна Търговия, Управление на застраховки, Управление на Финансови Договори. 
 
Някои от клиентите, които използват Финансовият Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.