Покупки

Интегрирана информационна система, която следи и оптимизира процесите по доставяне и закупуване, води до сериозно намаление във финансовите и оперативни разходи. Подобна система си възвръща инвестицията за по-малко от година, като осигурява на компанията пълна яснота в управлението на доставчици и бизнес партньори, както и възможност за преговаряне на количествата чрез много точно управление на сметки и счетоводство.

 

Финансови и оперативни ползи

Увеличава продуктивността на служителите 
Благодарение на изключителната гъвкавост и приспособимост на модула, системата автоматично генерира заявки , базирайки се на продукти и ценови листи, осигурява проследяване на документи и автоматично определя разходите в разходни центрове, като оптимизира операциите, специфични за процеса по закупуване и освобождава служителите от излишни и отнемащи време задължения.

Редуцира аналитичните разходи
Модул Покупки осигурява пълна яснота що се отнася до процесите по доставки и закупуване, като генерира отчети в реално време според нуждите на всеки клиент.

Подобрява покупателната сила
Системата осигурява актуализирана и пълна представа за възможностите за преговори, информация и баланс на сметки на бизнес партньорите, като по този начин предоставя сериозна подкрепа в процеса на преговори с трети страни.
 
 
Характеристики
 • Управлява доставчици и договори  с доставчици;
   
 • Позволява установяване на съгласувани списъци с доставчици и може да създаде задължение за ползването само на  доставчици , които са с определен приоритет;
   
 • Поддържа подробни данни относно продукти, такси и ценови листи, различни валути и отстъпки;
   
 • Проследява продуктите според вътрешни каталози и каталози на доставчици;
   
 • Управлява целия документо-поток в процеса по закупуване (заявки за покупки- реквизиция), заявки за цени от доставчици, поръчки за покупки, фактури за покупки, проформа и всички връзки помежду им;
   
 • Политика за одобрение на заявки за поръчки;

 • Генерира реквизиция директно базирана на съществуваща стока, поръчки на изчакване, както и разнообразна информация относно реквизицията;
   
 • Базирайки се на одобрена реквизиция, бързо генерира поръчка за покупка към доставчик (по същото време, поръчката за покупка може да бъде в процес на одобрение);
   
 • Позволява приемане и/или проверка на стоки идващи от доставчици и осигурява проследяване на продуктите и използваните документи. Автоматично генерира отчет за разлики, когато се появят такива. Приемането  може да стане на партиди или серии, позволява също така приемане на подобни стоки ( това ще бъде отбелязано в поръчката);
   
 • Позволява приемане на артикули чрез баркод скенер ( вътрешен или на доставчика);
   
 • Запазва артикули (получените артикули, отбелязани в поръчка са в наличност само за реквизицията, изискана в поръчката);
   
 • Приемане на артикулите в складово помещение за приемане/проверка,  в склад или за продажба (различно осчетоводяване);
   
 • Позволява приемане на стоки без поръчка (непоръчани) или без да са отбелязани в поръчки, отбелязването става по-късно.;
   
 • Позволява  заприходяване на стоки директно в инвентар, премахвайки етап приемане/проверка;
   
 • Проследява обектите към доставчик, за да получи най-добри цени;
   
 • Изцяло и ефективно проследява цялата верига за доставки по много различни начини;
   
 • Осигурява пълно проследяване на документите за покупки и съответните закупени артикули;
   
 • Автоматично разпределя разходите в разходни центрове;
   
 • Позволява разпечатването на всички документи в специфичен за компанията формат;
   
 • Генерира комплексни, стандартни отчети като се възползва от адаптирания и бърз генератор на отчети;
   
 • Локално интегрирана е с основните модули от комплекта Каризма ERP : Финансов, Продажби, Покупки, Недвижими имоти, Бюджет, Имущество, Външна търговия, Застраховки и Управление на финансови договори.   
 

Някои от клиентите, които използват Покупки Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.